SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Årets Trygghetsambassadör


Årets Trygghetsambassadör instiftades 2011 av SNOS i samarbete med tidningen/webbplatsen SecurityUser.com och går till en person som har arbetat för att lyfta trygghetsfrågor i samhället.

Mottagare

2015

Annika Brändström vd för SSF Stöldskyddsföreningen

Juryns motivering:
Som vd har Annika Brändström vårdat traditionen som genom åren gjort SSF Stöldskyddsföreningen till ett starkt varumärke för säkerhet och kvalitet. Men hon har också stått för förnyelse och vidgat organisationens intresseområden och arbetssätt. Idag är SSF en organisation som proaktivt driver trygghetsfrågor och - via olika medier och forum - medverkar till ett ökat intresse för säkerhet och brottsbekämpning. Kreativiteten och det oförtröttliga engagemanget, som Annika Brändströms ledarskap representerar, är en förebild för alla som vill göra skillnad när det gäller att skapa en ökad trygghet i samhället. Och det är också därför som hon så välförtjänt tilldelas utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2015.

Läs mer »


Annika Brändström - Årets Trygghetsambassadör 2015

2014

Morgan Johansson – justitieminister

Juryns motivering:
Morgan Johanssons engagemang präglas av klara ställningstaganden i såväl viktiga generella som i mer specifika trygghetsfrågor. Han har på så sätt skapat sig en tydlig identitet som sticker ut på ett befriande positivt sätt. Hans pragmatiska och resultatinriktade förhållningssätt när det gäller kriminalpolitiska frågor gör honom till en stark röst för ett tryggare Sverige. Därför är han en utomordentlig välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets trygghetsambassadör 2014.

Läs mer »


Morgan Johansson - Årets Trygghetsambassadör 2014

2013

Björn Eriksson – ämbetsman och tidigare riskpolischef och landshövding

Juryns motivering:
Björn Eriksson avslutade den 21 maj sitt arbete som regeringens samordnare mot idrottsrelaterat våld genom att leverera slutbetänkandet 'Mer glädje för pengarna'. Rapporten ger inte bara en träffsäker bild på supporterproblematiken utan är också en formidabel manual till hur man kan komma till rätta med våld, trakasserier och skadegörelse i och kring våra idrottsarenor. Dess skärpa och omfattning vittnar om Björn Erikssons brinnande engagemang när det gäller ännu en viktig trygghetsfråga, vilket gör honom väl förtjänt av titeln Årets Trygghetsambassadör 2013.

Läs mer »

Björn Eriksson - Årets Trygghetsambassadör 2013

2012

Leif GW Persson – kriminolog, författare och debattör

Juryns motivering:
Med integritet och skärpa, sunt förnuft och en välgörande portion galghumor lyckas Leif GW Persson nå ut till såväl allmänhet och makthavare med hälsosam kritik mot samhällets undfallenhet när det gäller att lösa brott. Att han 2012 har väckt en kraftfull debatt om polisens underlåtenhet att utreda vardagsbrott gör honom till en utomordentligt värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör.

Läs mer »


2011

Johan Pehrson, – riksdagsledamot (FP)

Juryns motivering:
Tydlighet och politiskt mod har genom åren präglat Johan Pehrsons politiska ställningstaganden kring frågor som rör trygghet, integritet och rättssäkerhet. Med en nyanserad och pragmatisk syn har han konsekvent och trovärdigt drivit sin linje för ett tryggare samhälle. Därför är Johan Pehrson en självklar mottagare av priset Årets Trygghetsambassadör 2011 .

Läs mer »

Johan Pehrson

WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY