2021-03-04

Security as a service – Del 4 av 6

"Tillväxten för privata cloud är enorm"

Milestone har noterat att deras partners har ökat sina serviceerbjudanden med ungefär 20 procent senaste året och tillväxten hade varit ännu högre om det inte vore för pandemin.

Milestone har noterat att deras partners har ökat sina serviceerbjudanden med ungefär 20 procent senaste året och tillväxten hade varit ännu högre om det inte vore för pandemin.

Security as a Service har accelererat under pandemin enligt Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

– Kunderna är mer benägna att använda molnet nu än för 2–3 år sedan. Störst tillväxt ser vi på så kallat private cloud, säger han.

Christopher Åkesson anser att det är viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av molntjänster.

– Vi har till exempel valt att samarbeta med Amazon Web Services, som erbjuder infrastruktur på månadsbasis och så lägger man in Milestone i tjänsten. Tillväxten för privata cloud är enorm – vi har många systemintegratörer som tar vår produkt och lägger in den i någon form av datahall och marknadsför det som sitt SaaSerbjudande, säger han.

Kräver annan kompetens

Christopher Åkesson menar att Security as a Service kräver helt andra kompetenser än en mer traditionell affärsmodell som fokuserar på att sälja produkter snarare än lösningar och att det finns en brist på sådan IT-inriktad kompetens i säkerhetsbranschen.

– När vi pratar om SaaS pratar vi i praktiken om någon typ av molntjänst oavsett om den ligger i Google, Azure eller AWS eller om den är ”privat hostad” av en systemintegratör.

Christopher Åkesson betonar att flera säkerhetsföretag har en egen datahall medan andra använder någon av de nämnda cloudplattformarna. Men det är en IT-kompetens som säkerhetsbranschen generellt sett inte har och det är ett problem. Att använda sig av till exempel AWS kan vara en genväg för mindre företag att kunna erbjuda säkerhet som en tjänst under förutsättning att man besitter den kompetensen.

– I praktiken är det en datahall någonstans som Amazon äger. Skillnaden är att du får ett gränssnitt där du så att säga startar upp en server på 20 minuter, så du behöver inte investera i en datahall själv, vilket kostar väldigt mycket och du måste ha en stor kundbas innan du börjar tjäna på det.

Vem som ”äger” slutkunden kan variera.

– Det finns bägge modeller där. Det kan vara så att säkerhetsinstallatören säljer en del av lösningen och infrastrukturen faktureras direkt till slutkunden. Det vill säga att Amazon fakturerar slutkunden medan systemintegratören tar hand om allting som berör säkerheten, till exempel Milestone-licenser, videoanalys eller passersystem.

Större flexibilitet

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson jämför Milestones strategi med Windows – där operativsystemet är en öppen plattform som låter användaren utforska marknadsplatser och installera programvara från tredje part för att få en lösning som passar dess behov istället för att tvingas använda endast den programvara som tillhandahålls av Microsoft. Att placera en Milestoneplattform i molntjänster gör affärsmodellerna mycket mer flexibla.

– Du köper Milestone och det är i grund och botten ett VMS och det möjliggör nya affärsmodeller. Tack vare vår produkt kan du aktivera andra möjligheter, till exempel hyra videoanalys i två veckor och sedan stänga av det utan att ställa ut några grejer ute hos kunden, säger han.

Christopher Åkesson liksom många andra, anser att säkerhetsbranschen är ganska sen på bollen att förstå och implementera en affärsmodell som bygger på tjänster och abonnemang.

– Du slår ut kostnaden så det blir en drift- och underhållskostnad snarare än en kapitalinvestering på flera miljoner. Och det där är något som tilltalar många slutkunder, just för att budgeteringsarbetet blir enklare och det är lättare att hyra en funktion som heter kameraövervakning, passersystem eller säkerhet och det kostar si och så mycket per månad. Jämför det med att lägga 10 miljoner i januari på någonting och sedan i november inser du att du måste köpa 10 servrar till och så finns det inte plats i budgeten.

Han påpekar att pandemin accelererat utvecklingen: det blir tryggare för en systemintegratör att ha återkommande inkomster. Vissa integratörer är väldigt nischade – till exempel mot hotell som drabbades väldigt hårt av pandemin direkt. Om hotellkedjan ströp alla säkerhetsinvesteringar så hamnade integratören i stora problem

– Den typen av systemintegratörer riskerar konkurs för att de inte har tänkt i termer av återkommande business. Där finns en win-win både för slutkunden och systemintegratörerna att jobba med en affärsmodell som är återkommande varje månad.

Milestone har noterat att deras partners har ökat sina serviceerbjudanden med ungefär 20 procent senaste året och tillväxten hade varit ännu högre om det inte vore för pandemin.

Slipper kostnader

Det finns ingen tydlig vertikal där molntjänster och Security as a Service växer snabbast. I stället handlar det om förutsättningarna enligt Christopher Åkesson: kedjor inom till exempel retail kan ha väldigt många små butiker utspridda över landet. Varje butik kanske bara behöver 1–2 kameror och passersystem för en dörr. Då ligger en molntjänst nära till hands eftersom kunden slipper kostnader för till exempel servrar på plats i butikerna.

– Samma sak gäller för till exempel fastighetsbolag som äger många fastigheter men där det är få kameror per ställe men det samlade underlaget blir enormt. Där får vi kravet på oss att ha den affärsmodellen, men de är inte ute efter det här publika cloudet, de vill definitivt oftast abonnera på säkerhet som en tjänst i ett privat cloud hos någon tjänsteleverantör, säger Christopher Åkesson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng