2021-03-06

Security as a service – Del 6 av 6

"Nyckeln till framgång är att bygga en affärsmodell med rätt lösningar"

Alex Holmström, global föräljnings- och marknadsdirektör för Acre International, där Vanderbilt & Comnet ingår.

Alex Holmström, global föräljnings- och marknadsdirektör för Acre International, där Vanderbilt & Comnet ingår.

Software-as-a-Service (SaaS), som kan generera återkommande intäkter för systemintegratörer och leverantörer, är en pågående trend som nu även märks på marknaden för fysisk säkerhet.

Trenden har stärkts i takt med företagens starkt växande efterfrågan på molnlösningar, menar Alex Holmström, global föräljnings- och marknadsdirektör för Acre International, där Vanderbilt & Comnet ingår.

Att covid-19 förändrat vårt sätt att arbeta, konsumera och leva råder ingen tvekan om. Allt mer sker online.

– Sedan pandemin slog till har arbetstiden i hemmet ökat med 150 procent. Det har skapat ett ökat behov av molntjänster. Endast 2021 förväntas slutanvändarnas utgifter för allmänt tillgängliga molnbaserade tjänster öka med mer än 18 procent, säger Alex Holmström.

– I molntjänster ser de ett förbättrat säkerhetsvärde där specifika individuella behov kan tillgodoses på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

En bransch i förändring

Molnlösningarnas betydelse för säkerhetsindustrin kan inte underskattas, enligt Alex Holmström.

– Systeminstallatörer och integratörer kan nu växla om till en tjänstebaserad affärsmodell som ger återkommande abonnemangsbaserade månatliga intäkter. Istället för att bara sälja traditionella säkerhetssystem, larmcentraltjänster och erbjuda traditionella serviceavtal kan de nu via öppna plattformar erbjuda fullservicekoncept där systemhälsokontroller, cybersäkerhetsfunktioner och andra professionella tjänster kan ingå, förklarar han.

Alex Holmström tror att vi bara sett början på utvecklingen. Han hänvisar till Gartners senaste rapport, där företagens SaaS-inköp under 2020 beräknas till 105 miljarder dollar.

– Allt fler företag inser att molnlösningar kan vara eff ektivt för att lösa nya utmaningar. Den förväntade årliga globala tillväxten ligger 15 till 20 procent under överskådlig framtid för fysiska säkerhetslösningar som tjänst, säger han.

Fördelar för systemleverantörer

Alex Holmström hävdar vidare att pandemin har lett många integratörer till att applicera en ny affärsmodell, baserad på en verksamhet som levererar fjärrtjänster och erbjuder nya och mer avancerade funktioner än tidigare. Han poängterar dock att det inte är pandemin som startade molntrenden, men att den haft en påskyndade eff ekt. Istället är det fördelarna för slutanvändarna som driver på utvecklingen och dessa fördelar gynnar också leverantörsledet.

– SaaS och molnbaserade affärsidéer möjliggör för integratörer att utveckla en starkare kontakt med kunden. Flexibiliteten och skalbarheten i molnlösningarna gör det också lättare att eff ektivt leverera lösningar och service anpassade till kundernas specifika behov och utmaningar. Det starka partnerskapet med kunden skapar goda förutsättningar för fler affärer, menar Alex Holmström.

Fördelar för slutkunder

Med moln- och tjänstebaserade säkerhetslösningar kan slutkunden sålunda få ett robust säkerhetssystem implementerat utan att göra dyra investeringar i teknik och IT-infrastruktur eller allokera kostsamma personalresurser för att hantera säkerhetssystemen.

– Fördelarna med molnet är uppenbara. SaaS-applikationer gör det möjligt för organisationer att överlåta hanteringen och driften av säkerhetssystemet till en integratör eller tjänsteleverantör. För nystartade verksamheter och andra mindre företag som vill ha en säkerhetslösning de kan växa med, så är molnbaserade koncept starka alternativ, säger Alex Holmström.

Vanderbilts lösningar

Inom Vanderbilt har såväl efterfrågan på integration som utvecklingen mot molnbaserade lösningar påverkat utbudet väsentligt de senaste åren. Såväl Vanderbilts ACT365 (passersystem) som SPC Connect (inbrottslarm) och Bluetooth ID Management-lösningen V-Credential möjliggör överföring av säkerhetsövervakningen till integratören via en värdplattform i molnet, vilket förenklar drift och övergripande hantering.

– Slutanvändaren kan dra nytta av molnets fördelar, då de kan komma åt såväl data som dörrar och passager i övervakningsobjektet när som helst från vilken plats som helst. Och integratören upplever fördelar som inkluderar fjärrdiagnostik och enkel installation. Med dessa förbättringar kan kundnöjdheten och därmed också integratörens tjänsterelaterade intäkter öka, säger Alex Holmström.

Att välja rätt partner

En viktig aspekt för leverantörer av molntjänster är att välja en partner som representerar öppenhet, hållbarhet och som kan erbjuda ett starkt nätverk för integration, enligt Alex Holmström.

– Vi är mycket fokuserade på att ständigt utöka vårt integrationsbibliotek. Vi erbjuder för närvarande integrationer med flera ledande leverantörer inom VMS, identitetshantering, passerkontroll samt specialiserade leverantörer av mjukvarulösningar anpassade för olika behov.

– På så sätt kan vi erbjuda integratörer och installationsföretag flexibla skalbara lösningar som exempelvis kan integreras med slutkundernas befintliga videosäkerhetslösningar, säger Alex Holmström.

Som med alla nya processer finns en inlärningskurva förknippad med att utveckla ett molnkoncept och en tjänstebaserad affärsmodell. Därför är det så viktigt att arbeta med en etablerad leverantör av programvara för passerkontroll eller inbrottslarm som kan ge svar på frågor om hur prisstrukturer och faktureringsprocesser fungerar, eller hur integritets- och cybersäkerhetsaspekter samt underhåll och uppdateringar kan hanteras, menar Alex Holmström.

–Nyckeln till framgång är att bygga en affärsmodell med rätt lösningar. För en integratör som vill positionera sig för framgång inom SaaS-marknadssegmentet är ett partnerskap med en ledande och stöttande teknikleverantör en klar fördel, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng