2021-03-02

Security as a service – Del 2 av 6

De viktigaste tjänsterna – i dag och i framtiden

Proaktivitet, support, uppgraderingar och revisionstjänster är några av de vanligaste funktionerna som erbjuds som en tjänst i dag. Framtiden å andra sidan bjuder bland annat på mer molntjänster genom 5G och integrationer i smarta byggnader enligt experterna som Detektor har pratat med.

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems, menar att proaktivitet är en av de vanligaste funktionerna som efterfrågas som en tjänst.

– Bortsett från det självklara att man ”hostar” och tar ansvaret för infrastrukturen, det vill säga att servrarna är igång, applikationerna är uppgraderade och fungerar. Sådana saker är alltid en utmaning i dag, oavsett serviceavtal. Någon måste åka ut och putsa på en server, köra en uppgradering och allt det där. Och det görs inte i den utsträckning det borde göras. Så det är en fördel och en lösning på den problematiken att drift och underhåll sköts centralt, säger han.

Dessutom är det en fördel för slutkunderna att deras system hela tiden hålls uppgraderade.

– Och systemintegratörerna får ett lättare arbete och kan sköta tusentals kunder från en punkt. Sedan adderas ofta tjänster efterhand. Inom detaljhandeln har till exempel hjälp vid stängning funnits länge men det kommer att öka ännu mer. En person sitter på distans och ser när du stänger personalutgången själv. Det ökar tryggheten eftersom det ofta handlar om ensambemanning, säger Christopher Åkesson.

Revisionstjänster

Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef för säkerhet på Bravida.
Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef för säkerhet på Bravida.

Gottfrid Seidevall är också inne på att proaktivitet med förebyggande underhåll är den vanligaste typen av tjänst.

– Man går in och gör regelbundna kontroller och säkerställer att systemen mår bra. Revisionstjänster är en annan sak, genom att man jobbar både remote och on-site så kan man få en mer effektiv hantering framförallt för större kunder. Och i dag tillförs ett större värde i form av att man får bredare kompetens och mer know-how om kunderna i och med att det går att koppla upp sig och vi ”tvingas” ha en större kunskap om kunden, säger han.

Felsökningar, support, uppgraderingar och förändringar i system och utbildningar är andra vanliga tjänster som han nämner. Men han är också väldigt noga med att framhålla att allt måste ske på ett säkert sätt.

5G öppnar dörrar

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson tror att 5G är väldigt intressant för utvecklingen av Security as a Service.

– 5G som teknologi möjliggör lösningar som inte gick att göra förut. 5G har hög bandbredd men också låg latens, vilket gör det väldigt lämpligt för video men även för passersystem, säger han.

Till exempel vill ingen vänta i fem sekunder från att man dragit sitt kort i en läsare till dörren öppnas och med 3G och 4G har latensen varit klart högre än för 5G.

– Samma sak med video där du kan få 5 eller 10 sekunders fördröjning. Sitter du som operatör i en larmcentral med realtidsövervakning med tvåvägsljud och ska säga till någon att låta bli att klättra över staketet så kan du inte ha 5 sekunders fördröjning för då kommer personen redan ha hoppat över staketet och sprungit in när du ser det och börjar prata i mikrofonen.

Christopher Åkesson tror att 5G på många sätt kommer att vara revolutionerande för video och passersystem. Landsbygd och små orter där det saknas fiber kommer kunna använda högteknologiska lösningar som ligger i molnet.

Han tror också att det kommer bli mer tjänster inom vården och äldreboenden.

– Det finns olika typer av sensorer från kameror till radar som kan kopplas upp via 5G eller fiber och hanteras centralt. Det där kommer att växa enormt mycket så det är inte bara rena säkerhetstjänster i den bemärkelsen, utan mjukare saker också, säger Christopher Åkesson.

Tjänster i framtiden

Alex Holmström, global försäljnings- och marknadsdirektör för Acre International.
Alex Holmström, global försäljnings- och marknadsdirektör för Acre International.

Alex Holmström tror att förståelsen för cybersäkerhet kommer att öka framöver.

– Vi ser att data säkras bättre och alternativet att låta sin data lagras av proffs i en välskött serveranläggning med hög cybersäkerhet snarare än att ha en enhet i en källare någonstans är rätt väg framåt. Under 2020 såg vi en mycket bredare acceptans och förståelse för SaaS och jag tror att flexibilitet, skalbarhet och integration kommer driva marknaden ännu mer mot servicekoncept.

Han menar också att det finns stort intresse för att integrera bokningstjänster, building management-lösningar, tid- och närvarolösningar och det kan handla om obemannade butiker som är öppna dygnet runt – allt integrerat med effektiv passerkontroll och kameraövervakning.

– Och när vi nu gått in i 2021 med fler installatörer som har omfamnat SaaS och arbetar med nya smarta integrationer kommer det definitivt finnas en ökad efterfrågan även från föreskrivande led. Vi ser också en ökad efterfrågan på molnbaserade lösningar för hantering av digitala och mobila identiteter, säger han.

Gottfrid Seidevall tror att många kommer att vilja ta del av SaaS-kakan.

– Självklart kommer man att vilja bredda sina tjänster i form av helhetserbjudande mot sina kunder och fastigheter på marknaden. Vi på Bravida ser att det här kan skapa en helhetsbild för hela fastigheten utifrån energioptimeringar och annat eftersom vi inte bara sysslar med säkerhet, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng