2023-05-12

Perimetersäkerhet – Del 1 av 5

Perimetersäkerhet – teknikdriven subsektor med utmaningar

Videoövervakningssystemen är det snabbast växande typsegmentet på marknaden för perimetersäkerhet.

Videoövervakningssystemen är det snabbast växande typsegmentet på marknaden för perimetersäkerhet.

Perimetersäkerhet handlar alltmer om proaktivitet. Staket och väktare i all ära, men det är med den snabba teknikutvecklingen som 24/7 övervakning kunna bli en realitet.

Hur stor är då marknaden för perimetersäkerhet och hur snabbt växer den? Detektor har tittat på hur Marketsandmarket respektive Grand Views Research bedömer perimetersäkerhetsmarknaden ur ett globalt perspektiv.

Man kan förmoda att teknikens förbättrade kapacitet i kombination med en gynnsam kostnadsutveckling på produkterna är starkt bidragande orsaker till att sub-sektorn perimetersäkerhet haft en jämn och hög tillväxttakt de senaste åren. Men hur är det då med marknadens storlek och tillväxttakten.

Omsätter 65–70 miljarder dollar

Enligt en ny rapport från Marketsandmarkets beräknas den globala marknaden för perimetersäkerhet växa från 70,8 miljarder dollar 2022 till 100,2 miljarder dollar 2027 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7,2 procent under prognosperioden. Grand View Research har år 2021 som utgångspunkt då man uppskattar att perimetersäkerhetsmarknaden omsatte 59,21 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga tillväxten beräknas till 9.4 procent under perioden 2022 to 2030. Med den tillväxttakten under 2021 bör

Grandview Research’s uppskattning av marknadens totala omsättning landa på cirka 65 miljarder dollar. Man kan säga att de två marknadsundersökningsföretagen ligger ganska nära varandra i sin bedömning av marknaden, särskilt som parametrarna de använder för att definiera marknaden – i vissa fall – skilja sig åt.

Kritisk infrastruktur

Grandview Research menar att det ökande hotet om terrorism och regeringars behov av effektiv säkerhet kring sina nationsgränser är tillväxtdrivande faktorer. Regeringars satsningar på säkerhet innefattar också statliga stöd för att implementera olika säkerhetssystem på kritiska platser. Som tillväxtfaktorer anger Grandview Research också teknologiska framsteg inom automationsområdet och mottagligheten för nya tekniker, såsom videoanalys och drönare för att ge bättre resultat.

Marketsandmarkets menar att en globalt ökande brottslighet är en betydande faktor inte minst för handeln. Köpcentra och större butiker (särskilt inom hemelektronik och bilhandel) ser ett behov av förstärkt perimetersäkerhet Men framför allt är det flygplatser, gränskontroller och anläggningar för energi- och vattenförsörjning samt annan viktig infrastruktur som står för de stora investeringarna i perimetersäkerhet

AI driver tillväxt

En annan tillväxtfaktor är den ökande efterfrågan på kamerabevakning, passerkontrollsystem och andra tekniklösningar som kan effektivisera perimeterövervakningen. Inte minst den ökande användningen av intelligent teknik kopplat till artificiell intelligens, såsom Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL), är starkt påverkande tillväxtfaktorer.

När det gäller teknikanvändningen i perimetersäkerhetsapplikationer är efterfrågan på videoövervakning allra störst, enligt Marketsandmarket. Intelligent videoövervakning anses ge robust säkerhet mot såväl konventionella kriminella angrepp som terrorattacker, skriver Marketsandmarket. Mot den bakgrunden är det naturligt att videoövervakningssystemens förutspås ha den största andeln av marknaden för perimetersäkerhet, skriver Marketsandmarkets.

Kamerabevakning i topp

Grand View Reseach lyfter fram att de växande säkerhetsproblemen har lett till nya flerskiktslösningar för perimeterskydd. Några av de teknologier som vinner popularitet är elektroniska stängsel med sensorer och integrerade fiberoptiska intrångsdetekteringssystem.

Att den digitala tekniken fått stort genomslag på marknaden för perimetersäkerhet bekräftas genom det faktum att mjukvarubaserade videoövervakningssystem dominerade branschen och stod för den högsta marknadsandelen – mer än 45,5 procent av de globala intäkterna 2021.

Grand View Research menar – liksom Marketandmarkets – att videoövervakningssystemen är det snabbast växande typsegmentet på marknaden. En förklaring till det är den enkla installationen och de otaliga applikationsmöjligheter som resulterar i ökad användning.

Högst tillväxt i APAC

Marketsansmarkets skriver i sin rapport att Asien och Stillahavsområdet (APAC) har högst tillväxt. Marknadsundersökningsföretaget förutspår att säkerhetskostnaderna i APAC kommer att öka till följd av eskalerande kriminalitet och växande oro hos allmänheten. De länder som har den snabbaste ekonomiska tillväxten inkluderar Kina, Japan, Indien, Singapore, Australien och Nya Zeeland. Tack vare snabb introduktion av ny sofistikerads teknik är Asien och Stillahavsområdet en lönsam marknad för produkter och tjänster för perimetersäkerhet, skriver Marketsandmarkets i sin rapport. Marketsandmarket framhåller att regionen ofta är utsatt för perimetersäkerhetsattacker.

Smarta städer bidrar

Stora satsningar på smarta städer och infrastruktur i regionen, är också tillväxtdrivande faktorer för perimetersäkerhetslösningar i APAC. Statliga program för modernisering av infrastruktur i kombination med snabb teknisk utveckling ger perimetersäkerhetssystem en hög potential för snabb expansion i regionen, sammanfattar Marketsandmarkets.

Följaktligen förväntas Asien och Stillahavsområdet fortsätta öka med den högsta tillväxten under den förväntade perioden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng