2023-05-13

Perimetersäkerhet – Del 2 av 5

Intelligenta sensorer för effektivare säkerhet och färre oönskade larm

Kameravy av område där Lidar-detektorn Optex Redscan Pro bevakar lång och smal korridor i perimeterskyddet.

Kameravy av område där Lidar-detektorn Optex Redscan Pro bevakar lång och smal korridor i perimeterskyddet.

Perimeterskyddet är den första försvarslinjen för att säkra en verksamhet och tidig upptäckt av intrång är av stor betydelse. Med effektiv detektering kan säkerhetspersonal snabbt reagera med rätt åtgärdsinsatser för att stoppa inkräktare och minimera skadliga effekter av intrånget.

En utmaning är dock att hitta en teknisk lösning som ignorerar irrelevanta händelser, men med precision detekterar när intrång sker. Mark Cosgrave, divisionschef för Optex Security Emea, pratar gärna om det.

Effektiv övervakning av områdesgränser förutsätter säkerhetsteknik som snabbt och exakt kan lokalisera eventuella intrång. En utmaning är dock de varierande förhållandena i utomhusmiljön. På senare år har allt fler pekat ut analys-bestyckade kameror som lösningen. Mark Cosgrave, från sensortillverkaren Optex, är inte lika övertygad.

– En av huvudproblemen för säkerhetssystem som förlitar sig på AI och intelligenta kamerasystem är det stora antalet oönskade larm som de genererar. Sensorteknologier kan effektivt lösa detta problem och används redan framgångsrikt på många platser över hela Skandinavien för att förbättra effektiviteten i övervaknings- och säkerhetssystem, säger han.

Installation av Lidar-detektorn Optex Redscan Pro.
Installation av Lidar-detektorn Optex Redscan Pro.

Utmanande miljö försvårar för kameror

Stabil detekteringsprestanda i utomhusmiljöer är en komplicerad uppgift och många tekniker har svårigheter att exempelvis hantera regn, snö eller extrema temperaturer. AI och videobaserad teknik är inget undantag, enligt Mark Cosgrave.

– Kameror kan påverkas av ljusförhållanden och kan ha svårt för att klassificera objekt i utrymmen där synfältet är smalt, exempelvis i utomhuskorridorer och områden med ocklusioner. Lövverk och vilda djur kan också utlösa falsklarm, säger han och varnar för säkerhetskonsekvenserna.

– Som en lösning för att minimera störande larm i vissa områden kan säkerhetspersonal överväga att utesluta hela zoner, vilket betyder att de blir sårbara för intrång.

Kostsamt med onödiga larm

Mark Cosgrave framhåller också att onödiga larm är kostsamma. De måste hanteras av operatörerna i larm- eller övervakningscentralen och installatörer måste tillkallas för att justera system. Dessutom drabbas säkerheten.

– System som genererar många falsklarm skapar osäkerhet hos övervakningspersonalen, vilket kan leda till att de inte reagerar när det verkligen sker ett intrång, poängterar han.

Pålitligt säkerhetssystem

Mark Cosgrave menar att säkerhetssystemets prestanda inte bör äventyras av belysning, väder eller andra utomhusförhållanden och framhåller att sensorteknologier är specifikt designade för att ”upptäcka” utan påverkan av ljusförhållanden.

– Faktum är att sensorer kan detektera tillförlitligt även i totalt mörker och klara varierande temperaturer liksom vind, regn, dimma eller snö, säger han.

– Dessutom kan sensorer lära sig att anpassas till omgivningen så att vanliga orsaker till oönskade larm kan filtreras bort. De kan kontinuerligt göra justeringar i detektionsområdet så att inte larm triggas igång på grund av förändringar som sker på marken, såsom ansamling av snö eller löv.

Intelligens för säkerhetssystemet

Mark Cosgrave framhåller vidare att det idag finns ett brett utbud av aktiva och passiva sensorteknologier på marknaden, som skapar förutsättningar för ett intelligent säkerhetssystem och kan anpassas till kunders olika säkerhetsbehov.

– Varningar kan ställas in för att utlösas specifikt när vissa händelser inträffar, exempelvis att ett visst område har beträtts eller att ett mål med specificerad storlek eller höjd har detekterats, säger han och betonar samtidigt att sensorernas detekteringsprestanda inte påverkas av avståndet.

– De ska kunna detektera på ett tillförlitligt sätt när som helst inom sitt detektionsfält och utan att förlora perspektiv. Dessutom kan sensortekniken anpassas till det aktuella detektionsområdet, oavsett om det är en mycket smal korridor eller ett öppet område.

Smarta sensorer

Ett av målen med perimetersäkerhet är att möjliggöra ett system som kan förutse potentiella hot och vidta lämpliga åtgärder. Här menar Mark Cosgrave att sensortekniken har fördelen att den aktivt letar efter misstänkta aktiviteter och har intelligensen att identifiera situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet.

– Till detta ska adderas att sensorerna snabbt initierar ett förutbestämt säkerhetssvar, exempelvis genom att tända belysning, aktivera ljudvarningar, styra säkerhetskameror eller/och larma säkerhetsvakter, vilket bidrar till ett automatiserat system, säger han.

Kraftfull säkerhet

Mark Cosgraves, menar att när ett perimetersäkerhetssystem ska designas bör det första stoppet vara att identifiera målen för tidig upptäckt, vilka är nyckelområdena i perimetern och vilken säkerhetsnivå krävs? Om nyttan med sensor- baserade perimetersäkerhetslösningar säger han avslutningsvis.

– Sensorteknik för detektering kan tillföra intelligens till säkerhetssystemet och minimera antalet oönskade larm, vilket bidrar till mer effektiv och kraftfull säkerhet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng