2021-02-24

Brandlarm och skydd – Del 3 av 6

Larmcentralen för brand möjliggör fler tjänster

Med den dedikerade larmcentralen för brand – Insatscenter24 – vill Stanley Security koppla grepp om marknaden för brandlarm som en tjänst.

Med den dedikerade larmcentralen för brand – Insatscenter24 – vill Stanley Security koppla grepp om marknaden för brandlarm som en tjänst.

Med den dedikerade larmcentralen för brand – Insatscenter24 – vill Stanley Security koppla grepp om marknaden för brandlarm som en tjänst.

– Vi vill använda tekniken på plats och den data som genereras maximalt. Våra operatörer arbetar dygnet runt och kan nå kundens anläggning och fjärrmanövrera, säger Max Wallmo, affärsutvecklingschef för tjänster på Stanley Security.

Stanley Securitys larmcentral kan ta emot brandlarm med detaljerad information – till exempel vilken detektor som utlöst ett brandlarm, vilket kraftigt kan förkorta insatstiden för räddningstjänsten som kan få detaljerad information redan på väg till platsen.

– Vi har jobbat länge med att extrahera all information som genereras i systemen och överföra det till larmcentralen. Ett modernt brandskydd och en hyfsat utbyggd anläggning genererar tusentals signaler, säger Max Wallmo.

Fler larmkaraktärer

Max Wallmo, affärsut-vecklingschef för tjänster på Stanley Security.
Max Wallmo, affärsut-vecklingschef för tjänster på Stanley Security.

I stället för de traditionella ”brand” och ”fel” arbetar Stanley med 165 olika larmkaraktärer som hanteras med olika instruktioner.

– Mycket är olika typer av fellarm, det är det som systemet övervakar sig själv med och det ger våra tekniker och kundens anläggningsskötare betydligt mer information om vad som händer på platsen.

Han betonar att ett fellarm kan vara allt från ett enkelt kortslutningsfel i en detektor till en vattenläcka som rinner ner i centralen och för att ta reda på vad ett fellarm innebär krävs mer information.

– I många fall måste man åka till platsen för att få den informationen. Där kan vi istället leverera bra information från start i samtalet, handlar det till exempel om ”ej svar” på en detektor med ett visst nummer på en viss adress så får anläggningsskötaren reda på det direkt när vi ringer upp och han eller hon kan fatta beslut utifrån en mer underbyggd information, säger Max Wallmo.

Många olika tjänster

Från larmcentralen kan Stanley kan assistera sina kunder genom att företaget har operatörer som arbetar dygnet runt och kan nå kundens anläggning genom ett webb-interface.

Stanley erbjuder många olika tjänster där grunden är larmmottagning – att ta emot larmsignaler från anläggningar, agera på dem och skicka vidare till räddningstjänsten om det är ett skarpt brandlarm. Vid ett fellarm aktiveras företagets serviceorganisation och kunden kontaktas vid behov. Men det finns fler tjänster: systemet kontrolleras, fjärrmanövreringstjänster, övervakningstjänster, testlarm och att hjälpa till vid utrymningsövningar. Det finns kort sagt många olika saker som operatörerna kan hjälpa kunderna med.

– Ofta kan det vara så att kunden inte kan vara på plats för att utföra en bortkoppling i centralen, men det kan också vara saker som att man vill undersöka status: vad har jag för bortkopplingar som ligger på och vad är det för detektorvärden just nu? Då kan våra operatörer gå in och titta på det, säger Max Wallmo.

Ett exempel som han nämner är en skola där brandlarmet kan ha kopplats ur i slöjdsalen på fredagseftermiddagen när eleverna har använt lödkolvar och när skolpersonalen tar helg glömmer de att göra en tillkoppling.

– Vi går in och letar efter bortkopplingar i systemet. Det kan vara helt avgörande att se till att det är tillkopplat för att inte fördröja en insats om det skulle börja brinna under helgen, säger Max Wallmo.

Proaktiv lösning

En annan viktig funktion som Max Wallmo lyfter fram är förvarningslarm. Det är ett tidigt larm som ger den lokala larmorganisationen möjlighet att avstyra en onödig utryckning och/eller utrymning.

– Ett förvarningslarm indikerar att någonting är på gång ute hos kunden. Det kan vara en värmedetektor som har börjat stiga i temperatur men inte är uppe i nivån för att det ska utlösa utrymningslarmet, rökluckor öppnas och räddningstjänsten ska rycka ut.

Vid ett förvarningslarm plockar larmcentralen upp signalen och kontaktar den lokala larmorganisationen på plats hos kunden.

– Vi berättar att vi har signaler om att det är på väg att hända saker och frågar vad som händer på platsen. Då kan de kontrollera och avstyra om det inte är något allvarligt – förvarningslarmet ger en tidsfrist att agera. Tyvärr är marknaden drabbad av att ungefär 95 procent av alla automatlarm som går är så kallade onödiga larm som inte behöver räddningstjänstinsats utan kan åtgärdas av en lokal larmorganisation.

Vill se mer samarbete

Stanley har cirka 2 000 brandlarmsanslutningar i dag. Industrier, skolor och museer är några exempel.

– De flesta är industrikunder som har krav från sitt försäkringbolag på att ha ett ordentligt brandskydd och det är också dessa företag som ser stora problem med störningar i sin verksamhet på grund av onödiga larm. För de största industrierna kostar ett produktionsstopp hundratusentals kronor om en avdelning ska utrymmas på grund av ett automatiskt brandlarm, säger Max Wallmo.

Stanley vill jobba mer och bredare i branschen och vill sträcka ut en hand till konkurrenter som säljer brandlarmsystem men som inte har någon larmcentral.

– Vi kan bli en tydlig partner till dem. Det finns inga hinder för oss att arbeta med andra leverantörers produkter från larmcentralen. Det är något vi kommer att börja bearbeta, vi gör en stor satsning på detta, avslutar Max Wallmo.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng