2021-02-26

Brandlarm och skydd – Del 5 av 6

”Behövs mer fokus på säkerhet, driftekonomi och hållbarhet”

Vad är det allra viktigaste om en brand uppstår i en byggnad där det finns männ-iskor? Svaret är givet: att utrymning sker och att människors hälsa och liv räddas.

Vad är det allra viktigaste om en brand uppstår i en byggnad där det finns männ-iskor? Svaret är givet: att utrymning sker och att människors hälsa och liv räddas.

Vad är det allra viktigaste om en brand uppstår i en byggnad där det finns människor? Svaret är givet: att utrymning sker och att människors hälsa och liv räddas. Att de snabbt leds ut i säkerhet. Ändå är just vikten av att välja rätt nödbelysningssystem ofta förbisett i upphandlingar, menar Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB .

– Inköpspriset styr alldeles för ofta. Det borde vara säkerhet, hållbarhet och driftekonomi, säger han.

Ett tekniskt system ska tryggt leda ut människor ur en byggnad i olika nödsituationer, exempelvis i händelse av brand. Det låter inte som rocket science, men lösningarna för att uppnå denna funktion kan variera väsentligt mellan olika system.

Ett vanligt nödbelysningssystem utgörs av armaturer med gröna skyltar och en batteribackup i händelse av elavbrott. Oftast saknas automatisk övervakning som upptäcker om någon armatur har bristfällig funktion. Det betyder att åtgärdsinsatser dröjer tills någon uppmärksammat och rapporterat felet.

– Det är inte optimalt. Om någon funktion är nedsatt så ska det snabbt upptäckas, rapporteras och åtgärdas, säger Roberto Nyholm på Hedengren Security.

Automatisk funktionsövervakning

Med Hedengrens adresserbara nödbelysningssystem Neptolux får man en batteriuppbackad centralenhet som kontinuerligt övervakar och testar systemet inklusive armaturerna och dess LED-lampor och ackumulationer.

– Om en armatur saknas eller är frånkopplad skickas ett förlängningslarm till fastighetsautomationen eller till något annat utvalt system. Information om åtgärder lagras i centralens minne och fel- och larminformation visas på manöverpanelens skärm, säger Roberto Nyholm, som menar att automatisk övervakning är särskilt viktigt för verksamheter som enligt lag är ålagda att utföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

– Där är kontinuerligt fungerande nödbelysning ett krav.

Dynamisk nödbelysning

Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB.
Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB.

Roberto Hedengren tycker det är bra att det i brandskyddskretsar talas mycket om vikten av tidig upptäckt, men vill att marknaden ska se helheten.

– Tidig upptäckt är viktigt, men vi måste tänka längre. Om branden uppstår, hur skyddar vi fastigheten och hur skyddar vi liv? Vilka krav bör ställas på utrymning och nödbelysning? Det måste finnas ett helhetstänk när det gäller säkerheten, säger han.

Apropå just säkerhet, så framhåller Roberto Nyholm den för Neptolux-systemet helt unika funktionen – dynamisk utrymning.

– Dynamisk utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död eftersom det betyder att nödbelysningssystemet visar med ett kryss över skyltning för utrymningsvägar som är blockerade, exempelvis på grund av att ett trapphus är rökfyllt. På så sätt kan människor välja alternativa utrymningsvägar för att snabbast möjligt komma i säkerhet, förklarar Roberto Nyholm.

Kostnadsbesparande

Förutom säkerhetsaspekterna ser Roberto Nyholm gärna att beställare väger in TCO (Total cost of ownership) och miljöpåverkan vid val av nödbelysningssystem.

– Ett lågt inköpspris innebär inte att lösningen är kostnadseffektiv över tid, än mindre att den är miljövänlig, säger han och nämner en benchmarking som Hedengren Security gjort.

– Där jämförde vi vårt fabrikat Neptolux med de två konkurrerande system som ligger närmast i energiförbrukning och koldioxidpåverkan. Jämförelsen baserades på skyltning över 20 meter med 150 armaturer.

– Undersökningen bekräftade att Neptolux har marknadens i särklass lägsta energiförbrukning och koldioxidpåverkan. Efter ett år i drift har man sparat mer än 3600 kilowattimmar och ungefär lika mycket i kronor om man väljer Neptolux istället för den lösning som ligger närmast i jämförelsen. Lägg därtill att koldioxidutsläppen minskar med 700 kilo per år om man väljer vårt system.

Hållbar lösning

Det som gör Neptolux till en så grön och kostnadseffektiv lösning är framför allt att systemets hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer har en energiförbrukning som, enligt Hedengren Security, är 90 procent lägre än sedvanliga LED-system med central ackumulator. Inklusive effektförluster förbrukar en Neptolux hänvisningsarmatur cirka 0,2 watt.

I svenska regelverk har man fastställt att hänvisningsarmaturer ska vara i funktion kontinuerligt, och därför blir de ackumulerade driftstimmarna cirka 8 760 per år, vilket innebär att det finns stora besparingar på låg armaturspecifik effekt. Förutom lägre energiförbrukning förlängs elektronikens och ljuskällans livslängd.

Kan släcka ner och dimra

En annan kostnadssänkande fördel med Neptolux är att systemet kan släcka ner alla skyltar när larmet är tillkopplat och ingen finns i lokalerna, vilket spar energikostnader. Dessutom kan utrymningsskyltarna dimras för att belysningen inte ska vara störande i vissa miljöer, exempelvis i en skolaula, en teater eller en biograf.

Helheten

Roberto Nyholm tycker att marknadens inköpare bör lyfta blicken och se just helheten när ett nödbelysningssystem ska väljas. – Fortfarande förefaller många tro att nödutrymning bara är några gröna skyltar som ska upp och då styr vanligen också inköpspriset vilken nödbelysningslösning man väljer, säger han.

– Det behövs mer fokus på säkerhet, driftekonomi och hållbarhet. Det skulle alla tjäna på, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng