2019-11-22

Regeringen vill frigöra polisresurser med hjälp av ordningsvakter

Regeringen tillsätter en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet.
– Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ordningsvakternas verksamhet styrs av en rad författningar. De viktigaste författningarna är lagen om ordningsvakter och ordningsvaktsförordningen. Sedan dessa författningar trädde i kraft för nästan 40 år sedan har inga större ändringar av regelverket skett.

Syftet med den nytillsatta utredningen är att "modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden". Utredningen kommer bland annat se över vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt.

I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag. Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Utredningen, som leds av justitierådet Agneta Bäcklund, ska redovisas senast den 21 maj 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng