2018-03-20

DI-jurist om GDPR och kamerabevakning: ”Det är helt nya regler”

Martin Hemberg, jurist på Datainspektionen.

Med den nya kamerabevakningslagen och EU-dataförordningen som blir svensk lag den 25 maj kommer företag att själva behöva göra en bedömning av regelverket när de sätter upp en säkerhetskamera. Det är en av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen #Trygghetnu, som hålls på Clarion Hotel Stockholm imorgon.

På konferensen #Trygghetnu kommer Nils Henckel, jurist på Datainspektionen, tala om hur myndigheten ser på sin nya roll och den lika nya EU-lagstiftningen. I senaste numret av papperstidningen SecurityUser intervjuas hans kollega Martin Hemberg, som också är involverad i arbetet.

– Vi håller på för fullt och har ett antal nya uppgifter som vi ska genomföra. Kameraområdet är bara en bråkdel av allting. Vi har allt i från att få in processer i ett ärendehanteringssystem till att försöka gå ut med information till allmänheten. Det finns hur mycket som helst att göra, säger Martin Hemberg, som jobbat med kameraövervakningsfrågor under många år.

Hur skulle du säga att GDPR påverkar möjligheterna för företag att använda säkerhetskameror?
– Tidigare var man tvungen att vända sig till länsstyrelsen med en ansökan om man ville sätta upp en kamera på allmän plats. Nu måste man göra en bedömningen av regelverket på egen hand. Enkelt uttryckt läggs det mer ansvar på företaget att man följer reglerna, att man har rättsligt stöd och att man beaktar reglerna om känsliga personuppgifter. Det här kommer att bli en stor utmaning för dem.

Hur ser du på Datainspektionens nya roll som tillsynsmyndighet vad gäller kameraområdet och Dataskyddsförordningen?
– Som jag ser det bygger dataskyddsförordningen i någon mån på en stark och effektiv tillsyn där Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Jag kan inte spekulera i hur det kommer att se ut men har du regler på att du själv ska göra rätt så måste det finnas en risk att någon kommer och granskar dig. Mer precist hur det kommer att se ut är en fråga för vår nya generaldirektör som börjar i mars.

Kan det bli så att laglig kameraövervakning kan bli olaglig med den nya lagstiftningen och vice versa?
– Så kan det absolut bli. Exempelvis kommer GDPR ta hänsyn till flera olika ändamål vilket gör att du kommer att kunna använda kameraövervakningen för fler syften än vad du kan idag. På det sättet kommer det att bli en lättnad. Sedan finns det ytterligare mekanismer i GDPR som inte finns idag så det kan finnas saker som är OK enligt den rådande kameraövervakningslagen men som inte är OK enligt GDPR. Det är helt nya regler.

Bilder på personer och rörligt material där personer förekommer betraktas enligt GDPR som personuppgifter. Större varuhus har allt som oftast uppsatta kameror. Kommer den enskilde kunna begära ut bilder på sig själv i och med den nya lagstiftningen?
– Ja, du har rätt till registerutdrag och det gäller även bilder. Det är en av grundtankarna med GDPR är att det ska vara transparent och att du ska veta vilka uppgifter som finns om dig.

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till #Trygghetnu:
https://www.securityuser.com/se/Event/Konferenser/TrygghetNuLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng