2021-05-04

Axén Olin: ”Hat och hot ökar”

SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) ordförande Kristina Axén Olin.

Var femte kommentar som handlar om en kommunstyrelseordförande innehåller hat, hot eller kränkningar och samtidigt har personer som tvingas att leva med så kallad skyddad identitet i Sverige ökat kraftigt. Detta är ett hot mot demokratin, menar tankesmedjan SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) ordförande Kristina Axén Olin.

Brottsförebyggande rådet gör vartannat år undersökningar av den totala hotbilden mot politiker i Sverige och var tredje folkvald uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året. Kristina Axén Olin konstaterar att det är en sorglig läsning och resultatet visar att var femte kommentar som handlar om en kommunstyrelseordförande, innehåller hat, hot eller kränkningar. Kommentarerna handlar sällan om en politisk sakfråga utan om direkta personangrepp. Kvinnor är mer utsatta än män.

Kristina Axén Olin betonar också att personer som tvingas att leva med så kallad skyddad identitet i Sverige, har kraftigt ökat. En av anledningarna tros vara en ökad utsatthet för bland annat poliser och åklagare, som i sina yrken riskerar att stöta på hot, våld och trakasserier.

”Det är otroligt allvarligt när människor tvingas att leva med skyddad identitet. Polisens bedömning är i de fall detta beviljas, att människor annars riskerar sina liv. För familjer som tvingas leda med skyddade uppgifter blir enkla och självklara saker som att betala räkningar via internetbank, att ha barnen uppskrivna i klasslistan, att använda Facebook eller Instagram eller att vara med på ett foto från en födelsedagsfest, omöjliga. Det är med andra ord ingen önskvärd situation och det är därför också viktigt att alla myndigheter och institutioner inte medverkat till att personerna inte röjs”, skriver hon.

Läs hela Kristina Axén Olins ledare i Security User här.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng