13-06-2018

Unge kriminelle begik mere kriminalitet i 2017

Unge var mere kriminelle sidste år, viser ny undersøgelse.

Justitsministeriets Forskningskontor har i en ny rapport afdækket kriminaliteten hos børn og unge i 2017. Selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, viser rapporten, at der er sket en stigning i antallet af mistanker og sigtelser mod kriminelle unge fra 2016 til 2017.

Rapporten viser overordnet set, at der for de fleste aldersgrupper har været et næsten kontinuerligt fald i antallet af mistanker/sigtelser fra 2006 frem til 2016. Mens der i 2006 blev registreret 25.125 mistanker/sigtelser mod 10-17-årige, er antallet i 2016 reduceret til 11.487.Fra 2016 til 2017 er der imidlertid sket en stigning på 9 pct. i antallet af mistanker/sigtelser. De nye tal viser, at der i 2017 blev registreret 12.497, hvor der i 2016 kun blev registreret 11.487.

Antallet af sigtede/mistænkte personer var derimod nogenlunde det samme i 2017 som i 2016. Det tyder derfor på, at der er sket en stigning i antal mistanker/sigtelser pr. person.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Ungdommen klarer sig grundlæggende godt, men rapporten viser desværre, at nogle kriminelle unge nu begår mere kriminalitet. Vi kan bl.a. se, at stigningen både vedrører volds- og seksualforbrydelser, som er meget alvorlige og dybt skadelige forbrydelser for ofrene. Det er en bekymrende og dybt alvorlig udvikling, som understreger, at vi er nødt til at gribe tidligere og mere mærkbart ind og bryde de unges kriminelle løbebane, inden de for alvor er tabt til samfundets skyggeside.

Jeg håber, at vi inden for kort tid kan præsentere en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Vi skal vende udviklingen og få flere unge væk fra det kriminelle spor og tilbage i fællesskabet.”

Rapporten indeholder også en oversigt over udviklingen i de forskellige kriminalitetsformer, hvor der for kriminalitetskategorierne ”Seksualforbrydelser” og ”Andre ejendomsforbrydelser” er der registreret flere forhold i 2017 end i 2006. Sidstnævnte kategori, der omfatter bedrageri, dokumentfalsk, underslæb mv., er siden 2006 vokset med 39 pct. Hvad angår seksualforbrydelser var der i 2017 registreret 37 pct. flere mistanker/sigtelser end i 2006. Væksten på 37 pct. er sket fra 2016 til 2017 og vedrører primært børnepornografi og blufærdighedskrænkelser (disse forhold kan vedrører digitale sexkrænkelser)

For røveri samt vold og trusler er antallet af mistanker og sigtelser faldet med henholdsvis 52 og 34 pct. fra 2006 til 2017, men det seneste år har der været en stigning på henholdsvis 24 og 32 pct. Stigningen i mistanker og sigtelser for vold vedrører primært simpel vold (straffelovens § 244) og vold eller trusler mod personer i offentlig tjeneste (straffelovens § 119). En meget stor del af de røverier, børn og unge begår, er gaderøverier, og der har også været en stigning i antallet af mistanker og sigtelser på dette område.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen