11-06-2018

Unge kriminelle begår også kriminalitet på nettet

Unge, der begår kriminalitet "off-line", er ofte også kriminelle på nettet.

De unge, der begår mange kriminalitetsformer offline, gør det også online. Det viser den første undersøgelse af unges kriminalitet på nettet. Undersøgelsen er foretaget af Sociologisk Institut på Københavns Universitet for Det Kriminalpræventive Råd.

Undersøgelsen peger også på, hvilke unge der begår kriminalitet på nettet. Den viser, at der er et stort overlap mellem de unge, der begår kriminalitet i den fysiske verden, og dem der gør det på nettet. Samtidig ser det ud til, at det er de samme risikofaktorer, der er på spil, når vi taler om unge, der begår kriminalitet offline og online.

Unge, der begår kriminalitet, trives dårligere, udviser i højere grad risikoadfærd og har en lavere grad af selvkontrol end unge, der ikke begår kriminalitet. De bliver oftere mobbet, taler sjældnere med deres forældre, drikker sig oftere fulde, ryger og dyrker i højere grad usikker sex. Derudover ses det, at de unge, der begår kriminalitet online, ofte selv er ofre for onlinekriminalitet.

- Vi ser, at langt de fleste unge hverken begår online eller offline kriminalitet. Nettet skaber nye muligheder, som på mange måder gør det lettere at begå visse typer kriminalitet. Men det er heldigvis de færreste unge, der benytter sig af de muligheder, siger formand for DKR Henrik Dam.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen