11-01-2022

Så skal der etableres whistleblowerordninger

For virksomheder med mere end 250 medarbejdere, skulle der være etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021, mens virksomheder med mellem 50-249 ansatte har indtil 17. december 2023 til at etablere en ordning.

En ny lov gør det lovpligtigt, at samtlige virksomheder med 50 eller flere ansatte skal oprette en whistleblowerordning.


Whistleblower-direktivet blev vedtaget af Europa-Parlamentet i oktober 2019, og direktivet gælder i dansk lovgivning fra december 2021. For virksomheder med mere end 250 medarbejdere, skulle der være etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021, mens virksomheder med mellem 50-249 ansatte har indtil 17. december 2023 til at etablere en ordning.

Med whistleblowerordningen kan man indberette alvorlige overtrædelser af EU-regler og danske love samt andre alvorlige forhold herunder seksuel chikane. Overtrædelser kan f.eks. være oplysninger om strafbare forhold, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri og bestikkelse.

Intern whistleblowerordning
Virksomheden skal udpege mindst en upartisk person til at håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning. Personen skal kunne kommunikere fortroligt med de enkelte whistleblowere, følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister. Whistleblowerordningen er rettet mod alle ansatte i virksomheden og skal findes på hjemmesiden, intranettet eller være en del af en personalehåndbog.

Ekstern whistleblowerordning

Loven medfører også, at Datatilsynet nu opretter en ekstern whistleblowerordning, hvor man kan indberette overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde. Kriteriet ”alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold” indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, der er af offentlig interesse.

IT-Branchen har flere oplysninger om emnet på sin hjemmeside.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk