15-07-2021

Projekt mod skyderier i Malmö skal udbredes til resten af Sverige

Sverige har en kedelig rekord med flest skyderier med dødelig udgang i Europa. Projektet Sluta Skjut (”hold op med at skyde”), der blev igangsat i Malmö i 2018, er baseret på den amerikanske strategi Group Violence Intervention, som er en arbejdsmodel mod grov, dødelig vold i kriminelle grupper. Erfaringerne fra Malmö har været gode, og nu har den svenske regering meddelt, at den ønsker at afsætte 6 millioner for at sprede denne arbejdsmetode til andre dele af Sverige.

Evalueringerne af projektet i Malmö viser, at det er muligt at overføre strategien til svenske forhold, og pilotprojektet kan have bidraget til den reducerede tendens omkring skyderier i Malmö. Organisationen Brå, der svarer til det danske Det Kriminalpræventive Råd, har fået et tillæg på 6 millioner SEK for sammen med kriminalforsorg og politi at være en katalysator for strategien for hele Sverige.

- Ved hjælp af den tilføjelse, som Riksdagen nu har besluttet, får vi bedre betingelser for yderligere arbejde med at implementere strategien i andre byer og reducere skyderierne, siger William Wikström, projektleder i Brå.

Han mener, at det arbejde, der er udført i Malmø, skal bruges til at kunne teste, om strategien også kan fungere i andre byer i Sverige. Groft sagt hviler strategien på tre centrale dele, nemlig:

  • Kommunikation: et fælles budskab fra samfundets aktører om, at vold skal ende. Dette gøres gennem direkte kommunikation med bandemedlemmer.
  • Sanktioner: hurtige og forudsigelige konsekvenser af vold for hele bander. Da det er bander, som står for volden, vil dette have en større effekt end initiativer, der har et individuelt fokus.
  • Tilbud om hjælp: bandemedlemmer, der ønsker at forlade det kriminelle liv, skal hjælpes til at gøre det.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk