06-06-2024

Politiet: Fortæl os, hvis du har et overvågningskamera

Foto: Rigspolitiet

Fotos og videoer er ofte afgørende, når politiet skal opklare alvorlig kriminalitet som for eksempel voldtægt eller drab. Af den årsag opfordrer politiet alle med overvågningskameraer til at registrere dem i Politiets Kameraregister, Polcam.

Siden 2021 har det været lovpligtigt for virksomheder, organisationer og foreninger at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, Polcam. Alligevel står antallet af registreringer ikke mål med det formodede antal af overvågningskameraer i samfundet. Af den årsag går politiet nu ud med en opfordring til, at alle får tilmeldt deres overvågningskameraer i Polcam.

- Materiale fra overvågningskameraer er ofte helt centralt i vores efterforskning af blandt andet grove forbrydelser som voldtægt og drab, og jo hurtigere, vi får adgang til materialet, jo bedre forudsætninger har vi for at komme godt fra start med en efterforskning. Derfor er det vigtigt, at folk får registreret deres kameraer i Polcam, fortæller politiinspektør, Johannes Sølvsten Jönsson.

Formålet med Polcam er er give politiet et overblik over, hvor der sidder kameraer i det offentlige rum, og hvem politiet skal kontakte for at få adgang til materialet fra kameraerne. Man giver altså ikke politiet direkte adgang til at kigge med på kameraerne, når man tilmelder dem Polcam.

- For at vi virkelig kan drage nytte af Polcam, kræver det, at de mange kameraer rundt omkring i det offentlige rum rent faktisk er tilmeldt systemet. Min opfordring er derfor: Brug de 5-10 minutter, det tager at registrere jeres overvågningskameraer i Polcam, for det kan gøre en enorm forskel i vores efterforskning af sager om for eksempel voldtægt og drab, siger politiinspektør, Johannes Sølvsten Jönsson.

Virksomheder, myndigheder og foreninger, der har kameraovervågning på offentlige steder, har pligt til at registrere deres kameraer i Polcam. Politiet opfordrer imidlertid også borgere og alle andre, der ikke er omfattet af registreringspligten, til at tilmelde deres overvågningskameraer i Polcam.

Man kan læse mere om Polcam, tilmelde kameraer samt få svar på en række ofte stillede spørgsmål om Polcam på politi.dk/kamera.

Fakta

  • Politiets Kameraregister (også kaldet Polcam) er et fælles register, som alle landets politikredse benytter
  • Politiet får ikke direkte adgang til video fra de registrerede kameraer, men kan let og hurtigt se, hvor der er opsat kameraer, og hvem politiet skal kontakte for at få udleveret optagelser
  • Virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, trossamfund med videre har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i henhold til tv-overvågningsloven
  • Registreringspligten gælder de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel. Man skal kun registrere kameraer, man selv har etableret eller har brugsret til
  • Man skal registrere sin kameraovervågning senest 14 dage efter, at det er opsat
  • Private borgere har ikke pligt til at registrere deres kameraer, men politiet opfordrer alligevel alle privatpersoner til at registrere deres kameraer, fordi ethvert kamera kan være værdifuldt for en efterforskning
  • Man registrerer nemt sit kamera i Politiets Kameraregister på politi.dk/kamera via en pc


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk