08-06-2021

Offerundersøgelse: Færre danskere udsat for tyveri, indbrud og vold i 2020

10 pct. af de adspurgte i 2020 svarede, at de næsten hele tiden eller ofte er bekymrede for personligt at blive udsat for kriminalitet, mens 65 pct. svarer, at det er noget, de sjældent eller aldrig er bekymrede for. I 2019 lød de tilsvarende tal på henholdsvis 12 og 59 pct.

Det samlede antal ofre for tyverier, indbrud, hærværk og voldssager var i 2020 det laveste, der er målt i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, hvor målingen første gang blev foretaget i 2005. Flere angiver til gengæld at have været udsat for voldtægt.

Justitsministeriet udarbejder hvert år offerundersøgelsen ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet”, og i den netop offentliggjorte rapport for 2020 bliver resultaterne for de seneste 16 års undersøgelser opsummeret.

Rapporten for 2020 viser blandt andet den laveste andel af ofre for tyveri og indbrud, der hidtil er målt, mens andelen af ofre for hærværk og vold fortsat i 2020 lå lavt sammenlignet med tidligere år.

Blandt de adspurgte var otte pct. udsat for tyveri i 2020, hvilket er en nedgang fra 10 pct. i 2019, mens 2,4 pct. angiver, at de oplevede at være udsat for indbrud i 2020. Året forinden lød tallet på 3,2 pct.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er en mindre bekymring for kriminalitet i befolkningen. 10 pct. af de adspurgte i 2020 svarede, at de næsten hele tiden eller ofte er bekymrede for personligt at blive udsat for kriminalitet, mens 65 pct. svarer, at det er noget, de sjældent eller aldrig er bekymrede for. I 2019 lød de tilsvarende tal på henholdsvis 12 og 59 pct.

- Det er glædeligt, at både den borgernære kriminalitet og bekymringen for kriminalitet generelt har været faldende i 2020. Det var et år, hvor covid-19 lagde begrænsninger på os alle, men heldigvis også på de kriminelle, ser det ud til, siger justitsminister Nick Hækkerup, og fortsætter:

- Der er desværre ingen grund til at tro, at de kriminelle ikke vil genoptage deres aktiviteter, når covid-19 aftager. Derfor er det også godt, at vi med den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden har styrket politiet markant og får nye nærpolitienheder og flere lokalbetjente, som bringer politiet tættere på borgerne. Samtidig har vi fremlagt en række nye initiativer, der skal skabe større tryghed i bl.a. udsatte boligområder og nattelivet.”

Den nye offerundersøgelse peger dog også på en tendens til stigende udsathed for voldtægt set over en længere periode. I 2020 angav 2,4 pct. af de kvindelige respondenter at have været udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste fem år, hvilket er en større andel end gennemsnittet for hele den målte periode (2008-2020), men på niveau med andelen de seneste år.

I 2020-versionen af offerundersøgelsen er de adspurgte personer for første gang blevet spurgt til, om de har været udsat for psykisk vold. Undersøgelsen viser, at 6,8 pct. af respondenterne angiver at have været udsat for psykisk vold inden for de seneste fem år, mens det gælder 2,5 pct. inden for det seneste år.

- Vi har i 2020 vedtaget en historisk samtykkelov, der sætter en tyk streg under, at hvis der ikke er samtykke til sex, så er der tale om voldtægt. Samtidig opretter vi med den nye flerårsaftale specialiserede teams i alle landets politikredse til håndtering af f.eks. sager om voldtægt og stalking. Jeg forventer, at disse og andre tiltag vil betyde, at flere forbrydere bliver stillet til ansvar for deres gerninger og ikke mindst, at vi ser en adfærdsændring i samfundet, siger Nick Hækkerup.

Hadefulde ytringer på internettet indgår ligeledes som noget nyt i årets undersøgelse, og her svarer 0,5 pct., at de har været udsat for sådanne inden for det seneste år.

Offerundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Københavns Universitet og støttet af Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk