14-10-2021

Ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente

Foto: Fængselsforbundet

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om at etablere en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark.

Der er en stor mangel på fængselsbetjente og transportbetjente, meddeler Justitsministeriet. Manglen på fængselsbetjente skal bl.a. ses i lyset af, at der i kriminalforsorgen i perioden 2017-2020 er stoppet ca. 60 fængselsbetjente årligt (netto), mens antallet af indsatte i landets fængsler samtidig er steget.

Regeringen har derfor indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark. Den nye afdeling af skolen skal være med til at løfte den store udfordring med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til uddannelsen til fængselsbetjent og uddannelsen til transport- og bevogtningsbetjent.

I dag findes der to afdelinger af skolen for fængsels- og transportbetjente i hhv. Møgelkær og Birkerød. Regeringen og partierne er enige om, at der er et behov for at gøre uddannelsen lettere at tilgå.  En rekrutteringsanalyse udarbejdet af kriminalforsorgen viser, at mange ansøgere til fængselsbetjen-tuddannelsen og transportbetjentuddannelsen vælger praktik- og ansættelsessted ud fra nærhed til bopælen. Samtidig har de største rekrutteringsudfordringer i flere år været i Østdanmark, hvor flere af landets største fængsler, herunder Storstrøm Fængsel, er placeret.

Derfor er regeringen sammen med partierne enige om at åbne en ny afdeling af skolen for fængsels-og transportbetjente i netop Sydøstdanmark. Der er afsat ca. 70 mio. kr. i perioden 2022-2025 til den nye afdeling af skolen, som forventes at have kapacitet til et årligt optag på op til 100 fængselsbetjentelever og 50 transportbetjentelever.

Formålet med den nye afdeling af skolen er at øge kriminalforsorgens rekrutteringsgrundlag og gøre det lettere for flere at træffe valget om at uddanne sig til fængselsbetjent eller transportbetjent.

Den nye afdeling af skolen er en delaftale i forhandlingerne om en kommende økonomisk flerårsaftale for kriminalforsorgen. Forhandlingerne om den samlede aftale er i øjeblikket i gang.

Det er er endnu ikke truffet beslutning om, hvilken kommune der skal huse den nye afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente. Placeringen vil blive drøftet i forhandlingerne om den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk