09-01-2022

Norske Verisure har betalt en bøde på 766 millioner

- Der er nu sendt et vigtigt signal til markedsaktørerne om, at markedsdeling og informationsudveksling udgør alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven, siger konkurrencedirektør Lars Sørgard. Foto: Konkurreansetilsynet.

Verisure i Norge er gået med til at betale en bøde på 766 millioner NOK (ca. 570 millioner DKK) for ulovligt samarbejde med konkurrenten Sector. Verisure har besluttet sig for ikke at anke dommen, og sagen er nu endeligt afsluttet.

Den 25. november 2021 fik Konkurransetilsynet medhold af det norske konkurrenceankenævn i, at Verisure AS havde overtrådt konkurrenceloven ved at have samarbejdet ulovligt med konkurrenten Sector Alarm AS. Nævnet anså samarbejdet for at være et formålsbrud, og fastholdt bødestørrelsen på 766 millioner NOK.

Verisure er uenig i konkurrenceankenævnets afgørelse, men har besluttet ikke at anke sagen yderligere i retssystemet, og virksomheden har betalt beløbet.

Verisure og Sector Alarm samarbejdede om at dele markedet mellem sig i perioden 2011 til 2017. Samarbejdet gik ud på, at man ikke skulle sælge boligalarmer til hinandens kunder via dørsalg. Begge firmaer begrænsede deres egne dørsælgers adgang til at sælge boligalarmer til den andens kunder, og det er sket over hele landet. Konkurrenceankenævnet fandt, at der var tale om ulovlig markedsdeling og udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem Verisure og Sector Alarm.

- Nu hvor Konkurransetilsynets afgørelse er endelig, sender det et vigtigt signal til markedsaktørerne om, at markedsdeling og informationsudveksling udgør alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven, hvilket bøden i sagen også afspejler, siger konkurrencedirektør Lars Sørgard.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk