07-06-2024

Nordisk datatilsyns-samarbejde styrket

De nordiske datatilsynsdirektører mødtes i Oslo.

De nordiske datatilsynsmyndigheder mødtes for nylig i Oslo til deres årlige møde. Formålet med mødet var at diskutere aktuelle spørgsmål om databeskyttelse og udveksle praksis. På mødet blev der underskrevet en fælles erklæring om, hvordan myndighederne fremover skal styrke deres samarbejde om aktuelle spørgsmål om databeskyttelse.

Møder mellem de nordiske datatilsynsmyndigheder har været arrangeret siden 1988, og i år deltog alle de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) samt Færøerne og Åland.

– De nordiske datatilsynsmyndigheder deler de samme værdier og står over for de samme udfordringer. Vi vil derfor fortsætte det tætte samarbejde og styrke det også fremover, siger direktør Line Coll fra det norske Datatilsynet.

På mødet vedtog de nordiske datatilsyn blandt andet nogle fælles principper om børn og online spil. Disse principper vil blive offentliggjort senere.

I forbindelse med EU's pakke med nye love på det digitale område blev vigtigheden af at undgå fragmenterede tilsynsstrukturer fremhævet. Hvis der gives ressourcer til det, kan datatilsynsmyndighederne give praktisk vejledning om samspillet mellem persondataforordningen og den nye lovgivning for at støtte innovation.

Kunstig intelligens blev også diskuteret specifikt. Datatilsynsmyndighederne har en række roller at udfylde, når det gælder AI, og de har brug for tilstrækkelige ressourcer til at udføre deres opgaver og for at kunne modvirke juridisk usikkerhed.

Det blev også fremhævet, at national lovgivning skal sikre og støtte ansvarlig brug af AI. Det er særligt vigtigt at sikre, at behandling af personoplysninger i forbindelse med kunstig intelligens har et retsgrundlag.

I Danmark, Sverige, Island og Norge kan der pålægges overtrædelsesgebyrer over for offentlige organer, og holdningen på mødet var, at også datatilsynene i Finland, på Åland og på Færøerne bør få mulighed for at pålægge sådanne overtrædelsesgebyrer.

Endelig blev vigtigheden af effektivitet og en risikobaseret tilgang til tilsynsopgaverne diskuteret. Datatilsynenes ressourcesituation fortsætter med at påvirke evnen til at varetage borgernes grundlæggende ret til databeskyttelse. Situationen på Åland er særlig kritisk, fordi øernes datatilsynsafdeling, ifølge dens direktør, mangler ressourcer.

Mødet i Oslo blev afsluttet med, at en fælles erklæring blev underskrevet af alle datatilsynsmyndighederne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk