13-09-2021

I dag sker den officielle indvielse af politiskolen i Vejle

Foto: Rigspolitiet.

De studerende trådte for første gang ind ad døren på politiets uddannelsescenter i slutningen af november 2020. Dengang uden en officiel åbning af de nye faciliteter, da coronasituationen ikke tillod det. Nu er tiden så kommet til, at snoren skal klippes, hvilket sker i dag, mandag den 13. september kl. 13, hvor uddannelsescenteret officielt indvies.

Uddannelsescenter Vest (UCV), som er den officielle betegnelse, har været i drift siden 30. november 2020, men på grund af corona-situationen blev den officielle indvielse udskudt.

- Det glæder mig, at vi endelig, her cirka ni måneder efter, at skolen blev taget i brug, kan fejre vores nye topmoderne uddannelsesfaciliteter med en officiel åbningsdag, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Skolen blev politisk besluttet i 2015 som en del af aftalen "Et styrket politi. Et tryggere Danmark". I første omgang betød aftalen, at politiet etablerede et midlertidig uddannelsescenter på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor studerende har haft deres gang siden november 2018.

- Vi har i knap tre år været til stede med uddannelsesmuligheder både i Øst- og Vestdanmark. Det er vigtigt for at opretholde et så bredt som muligt rekrutteringsgrundlag i hele landet, og med vores permanente tilstedeværelse i Vejle sikrer det grundlag fremadrettet, siger Politiskolens rektor, Jan Bjørn.

Uddannelsescenteret rummer det hele
Politiskolens Uddannelsescenter Vest i Vejle består dels af den tidligere sygeplejeskole i byen og dels af cirka 10.000 kvadratmeter nyetablerede bygninger.

- Vi har kunne skabe et uddannelsescenter helt fra bunden af og tænke vores behov og ønsker ind i planerne langt før det første spadestik blev gravet. Det gør, at vi nu står med en unik skole, hvor de studerende kan, ud over at modtage almindelig klasseundervisning, træne alt lige fra håndtering af gadeuorden, magtanvendelse, færdselskontrol til skydefærdigheder og meget mere, siger Jan Bjørn.

Ud over uddannelsen af politibetjente og -kadetter er uddannelsescenteret i Vejle også det nye samlingspunkt for politiets videreuddannelsesaktiviteter. Der er plads til 100 overnattende kursister.

- Vores uddannelsescenter i Vejle er allerede blevet et centralt sted for uddannelse i politiet. Naturligt huser stedet uddannelsen af politikadetter og –betjente, men mange andre ansatte i polititiet vil i perioder også få deres gang på skolen og blive en del af et moderne studiemiljø i forbindelse videreuddannelse, siger Jan Bjørn.

Åbningen finder sted i dag fra klokken 13 til 16, og der vil blandt andet være rundvisning på skolen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk