28-07-2021

Flere penge til bekæmpelse af sagsbunker ved domstolene

Antallet af verserende straffesager ved domstolene er steget markant, og sagsbehandlingstiden er stigende. Sidste år tog regeringen de første vigtige skridt til at forbedre situationen, og nu prioriterer regeringen yderligere midler til domstolene.

De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Samtidig har nedlukningerne som følge af COVID-19 betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Fra 2016 til 2020 er antallet af verserende straffesager ved domstolene steget med knap 75 pct.

De mange sager betyder, at sagsbehandlingstiden er stigende, og det efterlader ofrene for kriminalitet i en urimelig venteposition. Regeringen har derfor prioriteret yderligere 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 2022 til domstolene. Merbevillingen skal målrettes nedbringelse af sagsbunkerne på straffesagsområdet og begrænse en yderligere stigning i sagsbehandlingstiden.

I 2020 tilførte regeringen 7 mio. kr. til domstolene til bunkebekæmpelse på grund af COVID-19, og med aftalen om finansloven for 2021 blev der tilført 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til domstolene til samme formål.

Med den nye merbevilling prioriteres der yderligere 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 2022, der målrettes sagsafvikling og bunkebekæmpelse af straffesager. Det forventes, at de ekstra midler vil betyde, at der kan behandles ca. 1.800 ekstra domsmandssager i 2021 og ca. 2.600 ekstra domsmandssager i 2022.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk