21-04-2022

Færre danskere udsættes for kriminalitet – også på nettet

Bekymringen for personligt at blive udsat for kriminalitet samt for kriminalitet i samfundet er blevet mindre, meddeler Justitsministeriet.

Justitsministeriet udarbejder hvert år offerundersøgelsen ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet”. Den nye offerundersøgelse indikerer generelt et fald i de fleste af de forbrydelser, som undersøgelsen måler på, men på voldtægtsområdet er der en stigning - som måske kan forklares med samtykkelovgivningen, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Rapporten for 2021 viser bl.a., at flere kvinder end tidligere oplever at blive udsat for voldtægt. I 2021 angav 3,4 pct. af de adspurgte kvinder, at de var blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste 5 år. Det svarer til 62.000-81.000 kvindelige ofre i alderen 16-74 år. I 2020 var tallet 2,4 pct. svarende til 43.000-59.000 kvindelige ofre for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste 5 år.

Den nye offerundersøgelse indikerer dog generelt et fald i de fleste af de forbrydelser, som undersøgelsen måler på.

Særligt er andelen af ofre for kriminalitet begået på internettet faldet sammenlignet med 2020. I 2021 angav 3,7 pct. af de adspurgte – svarende til 142.000-171.000 personer i befolkningen – at de var blevet udsat for kriminalitet på nettet. I 2020 var tallet 4,5 pct. Det relativt store fald i 2021 skyldes primært et fald i antallet af personer, som har været udsat for misbrug af betalingskortoplysninger. Dette fald kan skyldes, at det siden 11. januar 2021 har været et krav, at betalinger på nettet skal ske ved anvendelse af tofaktor-godkendelse. Indførelsen af denne autentifikationsform har sandsynligvis gjort det sværere at misbruge betalingskortoplysninger til nethandel.

Desuden viser undersøgelsen, at befolkningens udsathed for tyveri er faldet, og der er tegn på et fald i udsatheden for indbrud, hærværk og vold. Bekymringen for personligt at blive udsat for kriminalitet samt for kriminalitet i samfundet er samtidig blevet mindre.

Offerundersøgelserne er udarbejdet af Justitsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet og støttet af Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet. Læs hele rapporten ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021. Hovedtal” her.

Fakta

I rapporten belyses befolkningens udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, herunder partnervold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser samt kriminalitet begået på internettet. Det skal understreges, at det er befolkningens oplevelser, der måles, og at disse oplevelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den juridiske afgrænsning af kriminalitet. Langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen omhandler befolkningens udsathed for kriminalitet inden for det seneste år. Spørgeskemabesvarelserne er indhentet løbende gennem året. Undersøgelsen i 2021 omfatter dermed for alle respondenter perioder med nedlukning af samfundet grundet covid-19.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk