27-05-2021

Driften i Kriminalforsorgen er nu helt normaliseret

Vi holder fortsat øje med smitteudviklingen i Kriminalforsorgens institutioner, og følger situationen tæt, siger Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.

Den 25. maj blev de resterende covid19-restriktioner i Kriminalforsorgens institutioner afviklet, og driften foregår nu på normal vis.

Efter mange måneder med covid-19-restriktioner i kriminalforsorgens institutioner afvikles de resterende restriktioner, og kernedriften er efter 25. maj tilbage til normalen. Dermed udmøntes tredje og sidste fase i den faseopdelte normaliseringsplan, der skal ses i sammenhæng med de nationale genåbningsplaner og den generelle smitteudvikling i samfundet. Kriminalforsorgen har i den forbindelse vurderet, at den planlagte afvikling af restriktioner er forsvarlig.

- De restriktioner, som har været nødvendige at indføre under pandemien, har været indgribende for de indsatte og deres familier, og derfor er det rigtig positivt, at vi nu kan afvikle de resterende restriktioner, og vende tilbage til en næsten normal hverdag. Vi holder dog fortsat øje med smitteudviklingen i kriminalforsorgens institutioner, og følger situationen tæt, siger kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.

Kriminalforsorgen følger fortsat myndighedernes retningslinjer i forhold til forsamlinger, afstand, mundbind med videre, og udmønter fortsat disse i en kriminalforsorgskontekst ud fra et forsigtighedsprincip.

Der er nu åbnet for

At al beskæftigelse kan afvikles på sædvanlig vis under hensyn til gældende sundhedsmæssige anbefalinger.

At al udgang kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, med vejledning og hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

At samarbejde og aktiviteter med frivillige organisationer kan afvikles på almindelig vis.

At alle overværede besøg, herunder besøg til indsatte underlagt brev- og besøgskontrol og besøg overvåget af medarbejdere fra kriminalforsorgen, kan afvikles på normal vis, forudsat at afstandskrav kan overholdes.

At gejstlig betjening, kirkelige handlinger, fritidsaktiviteter, biblioteker internetcaféer med videre kan afvikles på sædvanlig vis under hensyn til sundhedsmæssige anbefalinger.

At træning kan genoptages i kondi- og fitnessrum, men skal afvikles med fokus på smitteforebyggende tiltag, herunder hyppig rengøring og styring af deltagerantal.

At overførsel af indsatte mellem institutioner kan gennemføres efter de almindelige regler, herunder af sundheds-, disciplinære/sikkerheds- og kapacitetsmæssige årsager.

At eksterne håndværkere med videre har normal adgang til institutionerne.

Besøgende og eksterne samarbejdspartnere vil fortsat skulle fremvise coronapas ved fremmøde i institutionerne.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk