06-10-2021

Dømte for indbrud begår oftest kriminalitet igen

Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1

Blandt personer, der i 2017 blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik 29 pct. en ny lovovertrædelse i løbet af to år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

For personer, der havde begået indbrud i beboelse, var tilbagefald til ny kriminalitet mest udbredt. Her havde 50 pct. begået en ny lovovertrædelse i løbet af de første seks måneder, yderligere 14 pct. i løbet af de efterfølgende seks næste måneder og i alt 76 pct. inden for to år. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Personer, der havde begået en seksualforbrydelse, var med 25 pct. den gruppe ud af de udvalgte nedenstående overtrædelsestyper, hvor færrest begik ny kriminalitet.

Dømte for indbrud begår også flest nye lovovertrædelser
Halvdelen af alle de personer, der begik ny kriminalitet, begik kun én ny lovovertrædelse i løbet af de undersøgt to år, mens hver femte begik fire eller flere. Personer, der havde begået indbrud i beboelse, havde med 68 pct. den største andel, der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. Andelen, der kun havde ét tilbagefald, var derimod kun på 13 pct. For personer, der havde begået røveri, var det over halvdelen, som begik fire eller flere nye lovovertrædelser.

Dømte for seksualforbrydelser har oftest kun ét tilbagefald
Af de personer, der oprindeligt havde begået en seksualforbrydelse og som begik ny kriminalitet, havde 52 pct. kun begået én ny lovovertrædelse i løbet af de efterfølgende to år. Der var 18 pct., der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. For de resterende udvalgte overtrædelsestyper, havde mindre end halvdelen af de personer, som begik ny kriminalitet, kun begået én lovovertrædelse inden for to år.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk