08-09-2021

Digitale krænkelser blandt unge kræver større indsats

DKRs formand, Erik Christensen.

Regeringen har fremlagt et udspil med 13 initiativer, der skal forbedre onlinekulturen blandt børn og unge. Udspillet indeholder mange interessante takter, mener Det Kriminalpræventive Råd, men rådets formand siger, at der er brug for en mere ambitiøs indsats for at forebygge kriminalitet og digitale krænkelser

Regeringen har varslet en ny digital dannelsesindsats i grundskolen og digitale skolepatruljer, der skal mindske mobning og krænkelser. Det Kriminalpræventive Råd håber, at en kommende aftale for den digitale indsats vil være mere ambitiøs, end udspillet umiddelbart lægger op til. Digital dannelse skal ikke blot være et appendiks på skoleskemaet med spredte emnedage. Rådets formand, Erik Christensen, anbefaler, at sikker adfærd på nettet systematisk integreres i undervisningen, så vi kan forebygge digitale krænkelser blandt tusindvis af børn og unge.

- Det Kriminalpræventive Råd mener, at der bør være undervisning i digital dannelse på alle ungdomsuddannelser gennem hele uddannelsesforløbet - med særlig fokus på at forebygge digitale krænkelser. Det er det ikke i dag, og det fremgår heller ikke af regeringens udspil. Det er et problem, blandt andet fordi nogle undersøgelser peger på, at ulovlig deling af nøgenbilleder topper blandt de 15-18-årige, siger Erik Christensen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk