27-09-2021

Der skal være bedre overblik over omfanget af identitetstyveri-svindel

Digitaliseringsstyrelsen vil nu invitere relevante parter til en drøftelse af digitalt identitetstyveri af NemID og svindel med NemKonto med henblik på at sikre bedre og bredere overblik over omfanget af svindel som følge af identitetstyveri. Endvidere vil Digitaliseringsstyrelsen udarbejde en rapport om omfanget af svindel på området.

- Digitaliseringsstyrelsen vil invitere relevante parter, herunder bl.a. Rigspolitiet, Finans Danmark og Finans og Leasing, til en drøftelse, hvor vi i fællesskab kan få klarlagt, hvad vi i dag ved om omfanget af digitalt identitetstyveri af NemID og svindel med NemKonto, og hvordan vi fremadrettet kan sikre et bedre overblik på området, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Derudover vil styrelsen følge op på dette arbejde med udarbejdelsen af en rapport omkring omfanget af svindel på området. Det styrkede overblik skal bidrage til, at man også fremadrettet kan udvikle løsninger og træffe beslutninger, der øger borgernes sikkerhed.

I den forbindelse kan det bemærkes, at der inden for kort tid ventes offentliggjort en temarapport fra Rigspolitiet om uretmæssig adgang til NemID.

Digital svindel med en borgers NemKonto kan alene ske som følge af identitetstyveri af NemID. Derfor har det været særligt vigtigt for Digitaliseringsstyrelsen ikke kun at fokusere på håndtering i NemKonto-løsningen, men over årene at sætte ind med tilretninger og udvikling af NemID-løsningen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk