21-10-2021

Dataetisk råd har udviklet en praktisk 5-trins guide til dataetik

Her ses næsten alle medlemmer i Etisk Råd, som står bag den nye 5-trins guide. Foto: Etisk Råd.

Dataetisk Råd udgiver i dag værktøjet Dataetik – Sådan gør du. Dataetik er et emne som optager mange organisationer og virksomheder, men det kan være svært at komme i gang. Derfor har Dataetisk Råd udviklet et praktisk værktøj, som trækker dataetikken ned på jorden.

- Databehandling skal ganske vist ske inden for lovgivningens rammer, men dataetik er ikke jura. Dataetik handler om mere end at overholde de regler, der allerede gælder inden for databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven, siger man fra Dataetisk Råd.

For mange er dataetik en abstrakt størrelse, og derfor har Dataetisk Råd i oktober 2021 udgivet en dataetisk værktøjskasse til at “trække dataetikken ned på jorden”. Værktøjskassen består af en letanvendelig 5-trins guide akkompagneret af en uddybende ‘Sådan gør du’ brugervejledning, der hjælper læseren til kvalificeret afdækning af fordele og ulemper ved indsamling og anvendelse af data.

10 centrale værdier og principper
Vejledningen “Dataetik - Sådan gør du” præsenterer ti centrale værdier og principper: Velfærd, Værdighed, Privatliv, Selvbestemmelse, Lighed, Frihed, Retssikkerhed, Gennemsigtighed, Sikkerhed og Ansvarlighed, der alle hjælper til en samlet forståelse af den digitale sammenhæng mellem virksomhedens- og samfundets centrale værdier.

Det understreges samtidig, at dataetik ikke kun gælder personoplysninger, men også sociale platformes automatiserede censur, programmer med afhængighedsskabende design, algoritmers forskelsbehandling og forudsigelser af forbrugeradfærd.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk