27-12-2019

Danskerne føler sig mindre trygge

Bekymringen for terror er ifølge undersøgelsen faldet, mens den er steget for cyberangreb.

Knap halvdelen af befolkningen vurderer, at deres tryghed i forhold til en række specifikke risici er blevet forringet i de seneste fem år. Bekymringen for terror er faldet, mens den er steget for cyberangreb.

Hvert andet år tager Beredskabsstyrelsen temperaturen på, hvordan befolkningen opfatter risici. Den seneste undersøgelse foretaget i efteråret 2019 viser, at knap halvdelen af befolkningen vurderer, at deres tryghed i forhold til en række specifikke beredskabshændelser er blevet forringet i de seneste fem år. Til sammenligning vurderer blot 12 %, at de er blevet mere trygge i samme periode.

Ser man på, hvilke typer hændelser, befolkningen er bekymrede over, siger 54 %, at de er bekymrede eller meget bekymrede for, at cyberangreb kan påvirke Danmark inden for de kommende fem år. Det er en stigning på ni procentpoint i forhold til den seneste undersøgelse fra 2017.

”Det viser, at spørgsmålet om cybersikkerhed er noget, der fylder mere og mere hos danskerne, og at det derfor også er vigtigt, at vi i regeringen bliver ved med at tage cybertrusler og- angreb så alvorligt, som vi gør.” siger forsvarsminister Trine Bramsen. ”Samtidig er jeg glad for at se, at danskerne har stor tiltro til det nære beredskab. Det har stor betydning for, at vi kan gå rundt og føle os trygge i hverdagen.”

Bekymringen for terrorhandlinger er således faldet fra 58 % til 49 %, mens 46 % af befolkningen siger, at de er bekymrede for sikkerhedspolitiske kriser.

Vurdering af beredskabet

Danskerne har mest tillid til beredskabet ved håndgribelige hændelser som brande, ulykker og oversvømmelser. Ved denne type hændelser er det kun 1 %, der slet ikke har tillid til beredskabet.

Tilliden er mere behersket ved uhåndgribelige hændelser som radioaktive udslip, solstorme og cyberangreb, hvor andelen af ’ved ikke’-svar også topper.

Om Danskernes Risikoopfattelse

I Danskernes Risikoopfattelse har et repræsentativt udvalg af befolkningen vurderet:

hvor bekymrede de er for, at Danmark rammes af en række hændelser inden for de kommende fem år

hvor bekymrede de er for at blive direkte påvirket af hændelserne

hvor sandsynlige de mener, hændelserne er

og i hvor høj grad de mener, at Danmark har et beredskab, der kan håndtere hændelserne

De 13 hændelsestyper (med udgangspunkt i Nationalt Risikobillede), befolkningen er blevet spurgt om i Danskernes Risikoopfattelse, er:

Orkaner og stærke storme

Oversvømmelser fra stormflod

Oversvømmelser fra skybrud

Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere

Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr

Farlig forurening af mad- eller drikkevarer

Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk

Ulykker med farlige kemiske stoffer

Olieforurening til søs

Større transportulykker

Cyberangreb

Terror

Solstorme (Geomagnetiske storme som følge af soludbrud)

Det er Epinion, der har udført undersøgelsen for Beredskabsstyrelsen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen