21-04-2021

Danmark vil sende specialoperationsstyrker til terrorbekæmpelse i Mali

Lastning af transportfly. Foto: MINUSMA-bidraget.

Regeringen vil fremsætte beslutningsforslag om at udsende nye militære bidrag til den europæiske specialoperationsstyrke i Mali, Task Force Takuba. Bidraget vil bestå af bl.a. specialoperationsstyrker, kirurger og stabsofficerer. Sagen har i dag været drøftet i det Udenrigspolitiske Nævn. Derudover vil regeringen genudsende et transportfly til FN’s mission i Mali, MINUSMA.

Sahelregionen i Afrika er ifølge Forsvarsministeriet et af de skrøbeligste områder i verden. Landene i området er præget af voldelige konflikter og udbredt tilstedeværelse af militante islamistiske grupper med forbindelser til bl.a. Al-Qaeda og Islamisk Stat. Senest har den globale Covid-19-pandemi kombineret med den ekstreme fattigdom, enorme befolkningsvækst og klimaforandringer forstærket ustabiliteten og den akutte humanitære krise og fordrevet millioner af mennesker. Mali var i 2020 det 8. største oprindelsesland for flygtninge og irregulære migranter til EU.

Situationen udgør en sprængfarlig krise på Europas dørtrin. Derfor ønsker regeringen at styrke Danmarks bidrag til stabilisering og udvikling af Sahelregionen.

- Truslen fra Islamisk Stats og Al-Qaedas terrorvælde er fortsat alvorlig. De ønsker at skabe en oase i Vestafrika for deres ekstremistiske volds- og dødsregime. Det ville være en akut sikkerhedstrussel. Det må ikke ske. Derfor styrker Danmark nu vores indsats med specialoperationsstyrker og transportfly, ligesom vi fortsætter med målrettet diplomati, udviklingsarbejde og humanitære indsatser, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, og fortsætter:

- Vi samarbejder tæt med vores europæiske allierede og lokale partnere for at bekæmpe terrorgrupperne og styrke stabiliteten i regionen. Vi vil forhindre, at Al-Qaeda og Islamisk Stat lykkes med at gøre Sahel til et helle for deres terror- og voldsregime.

Baggrund:

Den europæiske specialoperationsstyrke Task Force Takuba i Mali hører under den franskledede Operation Barkhane, som har til formål at bekæmpe terrorisme i Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien og Tchad og bidrage til stabilitet i Sahelregionen. Task Force Takuba skal bl.a. støtte, rådgive og ledsage maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker for at styrke deres evne til selvstændigt at håndtere truslen fra terrorgrupperne i grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina Faso.

Siden konflikten i Mali eskalerede i 2012, har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion med bl.a. transportfly, specialoperationsstyrker, helikoptere, efterretningsenheder, en styrkechef til MINUSMA og stabsbidrag. Regeringen planlægger desuden at genudsende et dansk transportfly til MINUSMA i seks måneder i 2022, jf. folketingsbeslutning B 6 af 24. oktober 2019.

Hovedkomponenterne af nye militære bidrag til Task Force Takuba (op til ca. 105 personer i alt) forventes udsendt i starten af 2022. Regeringen vil inden udsendelsen fremsætte beslutningsforslag i Folketinget.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk