26-04-2018

Bredt flertal i Folketinget sikrer hårdere straf for grov vold

Konkret betyder forslaget, at straffen for grov vold skal stige med en tredjedel.

Fremover skal grove voldsforbrydelser straffes hårdere. Det sker, efter at et bredt flertal i Folketinget i går vedtog justitsministerens lovforslag om en skærpelse af straffen for grov vold.

Strafniveauet for grov vold er i dag efter regeringens opfattelse ikke i overensstemmelse med forbrydelsens alvor og de konsekvenser, grov vold har for offeret. Derfor afsatte regeringen og Dansk Folkeparti med Finansloven for 2018 65 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til bl.a. at finansiere en strafskærpelse for grov vold.

Forslaget har været i høring, og nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget justitsministerens lovforslag.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”I dag står et bredt flertal i Folketinget sammen om mere retfærdighed for ofrene for grov vold. Strafskærpelsen kan ikke fjerne arrene på ofrenes sjæl. Intentionen med forslaget er derimod at vise ofrene, at vi står på deres side ved at tilpasse strafniveauet for grov vold, så det stemmer bedre overens med forbrydelsens alvor og befolkningens retsfølelse. ”

Lovforslaget træder i kraft d. 1. maj 2018.

Fakta:

Konkret betyder forslaget, at straffen for grov vold skal stige med en tredjedel, så det, der i dag giver halvandet års fængsel, fremover skal takseres til to år i stedet.

Skærpelse af straffen for grov vold med en tredjedel omfatter straffelovens § 245 (om grov vold), § 245 a (om kvindelig omskæring) og § 246 (om særlig grov vold).


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen