15-11-2021

90% af virksomhederne efterspørger flere it-folk

Efterspørgslen efter it-folk har aldrig været højere, og stort set alle virksomheder skriger efter folk, der kan være med til at løfte de mange digitale forretningsprojekter, som vi lige nu ser myldre frem i både det private og offentlige. Problemet er bare, at de folk ikke findes, siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

En ny undersøgelse foretaget af organisationen IT-Branchen viser, at 89,9% af danske virksomheder gerne vil have flere it-folk ansat.

Manglen på ansatte med it-kompetencer har nået nye højder, og næsten 2 ud af 3 virksomheder fortæller nu, at de helt har måtte opgive at besætte stillinger på grund af mangel på it-folk. Heraf vil 35,8% ideelt set gerne øge antallet af it-medarbejdere med 10-50%, mens 10,1% ideelt set gerne vil øge antallet af it-medarbejdere med 50% eller mere. Blot 1,5% melder, at det gerne ville have færre it-medarbejdere.

- Efterspørgslen efter it-folk har aldrig været højere, og stort set alle virksomheder skriger efter folk, der kan være med til at løfte de mange digitale forretningsprojekter, som vi lige nu ser myldre frem i både det private og offentlige. Problemet er bare, at de folk ikke findes, siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Manglen er akut
Lige nu mangler der akut 7.600 it-specialister, og om blot ni år forudsiger IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen IDA, at der vil mangle op mod 22.000 it-folk.

En mangel der i den grad kan mærkes i virksomhederne. Således melder 58,6%, at de helt har måtte opgive at besætte stillinger, fordi de ikke kunne finde de rette kompetencer. Samtidig fortæller 27,0% af it-leverandørerne, at de har måtte sige nej til ordrer og opgaver, da de ikke har hænder til at løse dem.

- Hele vores fremtidige velfærd, konkurrencekraft og grønne agenda afhænger af, at vi har folk, der kan løfte disse områder digitalt og ved brug af nye teknologier. Men når de mangler, så mister vi muligheden for vækst og fremdrift, hvilket går ud over os som samfund generelt. Så det haster med at finde løsninger på problemet, udtaler Natasha Friis Saxberg.

Vi skal finde både kortsigtede og langsigtede løsninger
Det paradoksale er, at de unge faktisk strømmer til it-uddannelserne. Desværre mødes de ofte af en lukket dør. Forrige år fik 1.400 kvalificerede unge f.eks. nej til deres drømme it-studie, da der ganske enkelt ikke var sat penge af til deres studiepladser.

- Vi står med et erhvervsliv, der gerne vil invitere de unge til en jobfest, men de kan ikke komme med til festen, da politikerne effektivt har lukket døren til fremtiden. Man bliver nødt til at oprette flere fuldt finansierede uddannelsespladser, så antallet af pladser ikke bliver en flaskehals for vores vækst, udtaler Natasha Friis Saxberg.

Kompetenceløftet skal dog ikke kun ske igennem de videregående uddannelser. Det handler også om, at man skal skabe interessen allerede i folkeskolen. Her har IT-Branchen gennem flere år med Coding Class-initiativet arbejdet på at gøre Teknologiforståelse til et fast fag i folkeskolen.

Efterspørgslen er desværre presserende allerede nu, og derfor er der også behov for en generel opkvalificering og efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke, ligesom vi bliver nødt til at sikre, at vi som land er attraktivt for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

- Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og sørger vi ikke for, at vi har den rette arbejdskraft til at løfte os som digitalt samfund, så taber vi på alle parametre. Det er ikke bare et problem her og nu, men også et stort problem for den fremtid, vi stiller i udsigt for vores børn, slutter Natasha Friis Saxberg.

Om analysen
Analysen er foretaget af IT-Branchen som online spørgeskema blandt danske erhvervsvirksomheder i okt./nov. 2021. 218 virksomheder har besvaret spørgeskemaet.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk