13-06-2024

40 initiativer skal styrke Forsvaret

- Nu skal initiativerne ud og leve på tværs af Forsvarsministeriets mange arbejdspladser, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Synlige karriereveje, styrket kompetenceudvikling og fleksibilitet til medarbejdere, der lige er blevet forældre. Det er nogle af de 40 initiativer i en ny HR-strategi, der med udgangspunkt i medarbejderne skal understøtte opgaveløsningen på Forsvarsministeriets område.

- Vi har store ambitioner for opbygningen af vores forsvar de kommende mange år, men vi kan kun lykkes, hvis vi formår at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at være og blive. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og de har en unik og meningsfuld opgave for vores land og vores sikkerhed. Det har vi forsøgt at afspejle i en opdateret HR-strategi, hvor vi styrker investeringen i vores medarbejdere, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

I første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 blev der afsat 965 mio. kroner til en række supplerende HR-initiativer til understøttelse af en ny helhedsorientret HR-indsats.

Forligskredsen er nu blevet enige om de supplerende initiativer og den nye HR-strategi, der udstikker retningen for fremtidens HR på hele Forsvarsministeriets område.

Den nye HR-strategi har fokus på at skabe tidssvarende arbejdsvilkår, der kan styrke Forsvarsministeriets område som en attraktiv arbejdsplads, så Forsvarsministeriet kan tiltrække og tilknytte de militære og civile medarbejdere, som skal være med til at passe på Danmark.

Strategien tager udgangspunkt i fem temaer for en moderne og attraktiv arbejdsplads:

  1. Plads til alle, der kan og vil
  2. Arbejdsplads hele livet
  3. Attraktive karriereveje
  4. Kompetencer til fremtidens opgaver
  5. Det gode arbejdsliv

I første og anden delaftale under forsvarsforliget blev en række nye konkrete HR-initiativer aftalt. Blandt andet et nyt bemandingssystem, kompensation for fleksibilitet, militære lærlinge, en professionsbacheloruddannelse for officerer samt faglærte konstabler. Senest har forligskredsen også besluttet initiativer som kortere og mere fleksible udsendelser samt bedre træningsfaciliteter.

- Nu skal initiativerne ud og leve på tværs af Forsvarsministeriets mange arbejdspladser. Jeg glæder mig til at se effekten af arbejdet med dem, siger Forsvarsministeren.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk