28-05-2024

11 lande i kriminalitetsbekæmpende indsats omkring Østersøen

Myndigheder fra elleve lande har i tre dage arbejdet sammen under ledelse af svensk politi for at forebygge og stoppe organiseret grænseoverskridende kriminalitet i Østersøregionen. Som et resultat af indsatsen er personer blevet anholdt i Danmark, Finland, Island og Sverige.

– Kriminalitet kender ingen grænser, og derfor må vi også arbejde grænseoverskridende. Både over regioner og landegrænser, men også mellem myndigheder. Vi er tilfredse med vores samarbejde, og resultatet af indsatsen blev meget godt, siger politiinspektør Mikael Eliasson fra det svenske politis nationale operative afdeling (Noa), som har ledet arbejdet.

Operation EMPACT Trident-Observer blev gennemført den 20.–24. maj 2024 med det formål at opdage, forebygge og gribe ind over for grænseoverskridende kriminalitet i elleve lande i Østersøregionen og omegn.

16 myndigheder fra forskellige lande samt Europol deltog med personale på stedet i Sverige. Indsatsen blev ledet af Sverige og organiseret via et operationscenter ved politiregion Väst i Göteborg.

En nyhed for 2024 var indsatsen Observer, som især fokuserer på syntetiske stoffer.

Omkring 18.000 personer blev kontrolleret under indsatsen samt cirka 13.000 køretøjer. 16 personer er blevet anholdt. Køretøjer og varer til en værdi af mange millioner er blevet beslaglagt eller udmålt.

– Vores fokus har været at følge ind- og udrejser, det vil sige personer med kriminelle hensigter, for særligt at opdage organiseret grænseoverskridende kriminalitet, stoppe og forebygge smugling, afbryde kriminelle planer og at afvise personer, som ikke har ret til at opholde sig ved grænsen eller i landet. Informationsudvekslingen mellem vores lande og evnen til at gribe ind har været betydelig, siger Mikael Eliasson.

Blandt de anmeldte forbrydelser findes tyveri, hvidvaskning af penge, narkotika, groft hæleri, ulovlig våbenbesiddelse samt forsøg på grov vold mod politiet.

Som et resultat af indsatsen er personer blevet anholdt i Danmark, Finland, Island og Sverige.

Sverige og Danmark har i fællesskab foretaget en aktion, hvor personer er blevet frihedsberøvet og tyvekoster beslaglagt, som blev transporteret fra Danmark i retning mod Litauen.

En dansk indsats var rettet mod et internationalt netværk, som var i Danmark med henblik på at stjæle landbrugsudstyr. Disse indgreb førte til, at gods til en værdi af mange millioner blev beslaglagt, herunder landbrugsudstyr, motorcykler, biler og terrængående køretøjer (ATV).

Myndighederne har beslaglagt flere tusinde narkotikaklassificerede tabletter og anholdt personer i forbindelse med beslaglæggelserne.

Personer, som mistænkes for at have stjålet GPS-enheder beregnet til landbrugsformål for store værdier, er også blevet anholdt, og udstyret er blevet beslaglagt.

Fogedretten har udmålt store mængder gods, herunder to specialbyggede motorcykler fra en motorcykelbande, og politiet har gennem indsatsen fået information, som kan føre til, at yderligere forbrydelser forhindres eller stoppes.

– Præcis som ved tidligere lignende indsatser viser informationsstrømmen og de konkrete resultater, at antallet af personer, der rejser i Østersøregionen og dens nærområde med henblik på at smugle forbudte genstande eller begå andre forbrydelser, er meget omfattende. En indsats af denne type belyser omfanget af den kriminelle aktivitet – men er også en vigtig del af bekæmpelsen af den, siger Mikael Eliasson.

Länsstyrelsen Stockholm og Skåne deltog ved nogle udvalgte grænseovergange for at kontrollere affaldseksporter. Affald må kun eksporteres til godkendte genanvendelsesanlæg. Länsstyrelsernes medarbejdere gennemførte cirka 30 kontroller, hvoraf 7 eksporter blev stoppet, da de var ulovlige og manglede tilladelse i henhold til EU's regler for affaldseksporter. De 7 affaldseksporter, der blev stoppet, bestod af udtjente biler, bildæk og en eksport med elaffald på 600 kilo.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk