14-08-2019

Mange bække små giver god terrorsikring

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Kasper Skov-Mikkelsen

PET vil med en ny vejledning hjælpe arrangører med at tage stilling til terrortruslen under planlægningen af større arrangementer. Samtidig varsler de to andre vejledninger om terrorsikkerhed i det offentlige rum og bygninger i efteråret, og alle tre vejledninger er rigtig godt nyt for branchen.

Halvdelen af vejledningen er en god introduktion til, hvordan man udarbejder en risikovurdering. Risikovurderingen er grundlaget for sikringen, men vi oplever alt for tit, at man griber til løsninger med hovedet under armen. Så det er godt, at PET sætter fokus her.

Når det kommer til de konkrete anvisninger er vi kede af, at man i flæng nævner både professioneltlle testede og certificerede løsninger sammen med uprofessionelle løsninger, som hverken er testede eller effektive.. For os, der ved lidt om emnet, er terrorsikring jo en praktisk disciplin, hvor alt kan måles, vejes og testes, og hvor og der findes dokumenteret effektive løsninger på alle terrorudfordringer.

De fleste mennesker i dette land behøver – heldigvis – aldrig skænke terror ret mange tanker. Derfor er opgaven at få arrangører, byplanlæggere og andre, der med fordel kan tænke terrorsikkerhed ind i deres daglige arbejde, til overhovedet at komme i tanker om behovet i tide, og at forklare dem, hvorfor de skal henvende sig til en professionel rådgiver og sikringsinstallatør i stedet for bare at smække en ineffektiv blomsterkumme op som en hovsaløsning i sidste øjeblik.

Alle tiltag, der peger de ansvarlige i den rigtige retning, indenfor terrorsikkerhed er velkomne i disse år, også selvom vi ikke er enige i alt, hvad der står. Heldigvis er der da også mange. Lige nu arbejder DBI på en dansk version af en sikringshåndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger. Den har jeg store forhåbninger tilfor, og SikkerhedsBranchen deltager naturligvis i projektet.

Samtidig arbejder vi i foreningen på at udvide og målrette vores indsats på terrorsikring. Derfor har vi besluttet at oprette et nyt fagudvalg, der udelukkende skal beskæftige sig med emnet. På den måde får branchen et forum, hvor vi sammen kan sætte retningen for terrorsikkerhed i Danmark.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk