2023-01-24

ID- och passerkontroll – Del 2 av 7

Så kan sjukvården dra nytta av molnbaserad passerkontroll

Med ett molnbaserat passersystem effektiviseras datainmatning då det ofta handlar om några enkla knapptryckningar, säger Ross Wilks.

Med ett molnbaserat passersystem effektiviseras datainmatning då det ofta handlar om några enkla knapptryckningar, säger Ross Wilks.

Med molnbaserad passerkontroll kan hälso- och sjukvården effektivisera såväl säkerhet som sin datahantering, enligt Ross Wilks, chef för marknadskommunikation på Acre International.

– Genom att implementera molnbaserad passerkontroll kan stora fördelar uppnås, säger han.

Många avdelningar och utrymmen i sjukvårdsanläggningar skapar komplexa krav då befattning och tillhörighet styr behörigheter för olika tillträden. Ett exempel är akutpersonal, där snabb och enkel access genom entréer är livsviktig. Det kan också handla om att man behöver stänga avdelningar med tillträdeskontroll på grund av smittoutbrott. Andra exempel kan vara särskilt känsliga verksamheter som apotek eller blodbanker, där en strikt behörighetskontroll är kritisk.

Automatiserade arbetsflöden

I sjukhus, med hundratals eller kanske tusentals anställda, är administrationen av behörighetsnivåer av central betydelse. I en sådan hektisk miljö utgör molnbaserad passerkontroll en ideal lösning, då anpassade lösningar för konfigurerbar datahantering kan kombineras med tredjepartsenheter och automatisera arbetsflöden mellan systemen.

– På så sätt kan säkerhetsadministratörer effektivt säkerställa att rätt personer har rätt behörighet. Lägg därtill att systemadministratörernas arbetsbelastning minskas. De slipper riskera datainmatningsfel som annars kan bli ett säkerhetshot för patienter, gäster och personal. Med ett molnbaserat passersystem effektiviseras datainmatning då det ofta handlar om några enkla knapptryckningar, säger Ross Wilks.

Integration driver innovation

Behovet av integration kommer att fortsätta för att driva på innovation inom passerkontroll, inte bara för säkerhet utan också för exempelvis evenemangshantering eller HR-administration, enligt Ross Wilks.

– I aktiva anläggningar krävs möjligheten att ge automatiska accesstillstånd och slippa manuell inmatning. Behörighetsändringar ska ske effektivt och okomplicerat, säger han.

Ross Wilks framhåller också att man i princip kan eliminera behovet av traditionell hårdvara och att säkerhetssystemen kan uppdateras med minimalt arbete från slutanvändaren.

– En av de betydande fördelarna med molnbaserad passerkontroll är att den regelbundet utnyttjar kraften i data. Personalen får möjlighet att samla in mer data i förväg så att de kan kontrollera sin anläggning på ett mer effektivt sätt.

Ross Wilks, chef för marknadskommunikation på Acre International
Ross Wilks, chef för marknadskommunikation på Acre International


Situationsmedvetenhet

Ett molnbaserat passersystem som har en öppen API-arkitektur möjliggör också större integration.

– Genom att kombinera videoövervakning och passerkontroll ökar man situationsmedvetenheten och möjliggör för säkerhetspersonal att utvärdera potentiella hot.

– Exempelvis kan passersystem varna för skannade ogiltiga ID:n eller en dörröppning som hålls öppen. Genom att koppla dessa varningar med video kan operatören snabbt fatta beslut om åtgärdsinsats baserat på vad som händer. Därmed slipper man onödiga väktarutryckningar och kan mer effektivt använda säkerhetspersonal, för att stärka perimetersäkerheten i stort.

Ross Wilks framhåller också att ett överordnat system kan kombinera sjukhusteknologi med passerkontroll, digital video och larmövervakningssystem till en enda, strömlinjeformad lösning.

– En fördel med denna typ av lösning är skalbarheten och flexibiliteten för att betjäna flera platser, vilket är typiskt för vårdinrättningar med olika faciliteter på olika geografiska platser där det krävs central övervakning av säkerhetssystem.

Rörlighet kräver mobilitet

Då sjukhusområden kan vara väldigt omfattande är mobiliteten en stor fördel. Att använda en mobilapplikation för att omedelbart kunna tillåta eller frysa tillträde eller ändra behörigheter är viktigt för säkerhetschefer inom vården. Säkerhetspersonal och annan personal är ofta i rörelse på olika platser i anläggningen. Med mobilapplikationer kan system fjärrstyras, vilket ger vårdinrättningar och sjukhus flexibiliteten att ge tillträde när behov uppstår, växer eller förändras.

– Vi ser att biometri och mobilitet blir mer och mer populärt. Även om mobilitet inkluderar migrering till mobila autentiseringsuppgifter, finns det också en push för att ompröva den monolitiska mobilappmetoden och förse kunden med en kundanpassad app, baserad på dennes generella användarerfarenhet.

– Med molnbaserade system erbjuds en flexibilitet att anpassa säkerhetssystem till den aktuella situationen utan att begränsas av brist på lagringsresurser eller föråldrad hårdvara.

Skydda patientens integritet

Kärnan i alla vårdinrättningar är att skydda patienternas integritet. Molnbaserad passerkontroll skapar en möjlighet att säkra patientdata och skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för elektroniskt skyddad hälsoinformation.

För att säkerställa efterlevnad kan ett molnbaserat passerkontrollsystem integreras med mobila enheter, iris- eller fingeravtrycksläsare som säkerställer att konfidentiell data förblir skyddad samtidigt som videodata och larmsystem hanteras under en enda, strömlinjeformad design.

Säkerhet till nästa nivå

Ross Willks ser i molnbaserade passersystem ett kraftfullt verktyg som kan ta sjukvårdinrättningar till en ny nivå när det gäller säkerhet och datahantering.

– Genom att ge säkerhetspersonal möjligheten att låsa delar av en byggnad med en knapptryckning eller kommunicera snabbt via ett lättanvänt gränssnitt, kan säkerhetsleverantörer hjälpa sjukvården att möta sina säkerhetsbehov enligt de regler och föreskrifter som finns på plats och göra det mer effektivt än någonsin tidigare, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng