2023-01-25

ID- och passerkontroll – Del 3 av 7

”Kunden vill ha det bekymmersfritt”

Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige.

Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige.

Under många år har det talats mycket om molnets vara eller inte vara, dock inte hos Iloq, en pionjär när det gäller molnbaserade lösningar för lås- och passerkontroll.

– För oss har det inte varit en fråga eftersom vårt erbjudande alltid innefattat molnet, säger Christer Wiberg, landschef i Sverige för den finska tillverkaren.

Molnet, cybersäkerhet och hållbarhet är diskussionsämnena när vi träffar Christer Wiberg. Han har arbetat hos Iloq sedan 2016 och borde ha fått känna på huruvida acceptansen för molnlösningar förändrats genom åren. Men så är det inte riktigt.

– Molnet och cybersäkerhet har aldrig varit någon fråga hos våra kunder bland fastighetsägare och privata företag. De frågor som ställts har mest handlat om serverns upptid i procent.

– Det är först på senare år när vi börjat komma in hos myndigheter och kritisk infrastruktur som det i upphandlingar efterfrågats lokalt installerade lösningar. Så där finns en barriär.

Fördelarna lockar

Idag är i princip allt som Iloq levererar molnbaserat, över 99 procent, enligt Christer Wiberg.

– Kunderna vill slippa investeringar i hårdvara och att överlåta till en trygg leverantör att stå för uppdateringar, backuper och säkerställd drift så långt det går. Kunden vill ha det bekymmersfritt och om det krävs en molnlösning så är det inget problem.

Det som är lite speciellt med Iloqs molnlösningar är att dörrarna hos kunden inte är uppkopplade, då det är nycklarna som bär informationen till låscylindrarna.

– Skulle någon mot förmodan hacka sig in i servern och molntjänsten kan dörrarna fortfarande inte fjärröppnas, säger Christer Wiberg som också betonar hur skyddad kundens data är i Iloqs moln.

– Inte ens vi kommer åt den data som finns, vi kan bara se mängden. Det är krypterat från kundens sida.

IT-säkerheten ISO-certifierad

Christer Wiberg är dock noga med att påpeka att man inom Iloq konstant arbetar med cybersäkerhet. Bolaget är också certifierat enligt ISO/IEC 27001.

– Det är en standard för informationssäkerhet. som jag tycker slutanvändarna borde efterfråga hos sina leverantörer av molntjänster. Där finns krav på tider för återstarter i händelse av avbrott och en hel del viktiga kontrollfunktioner som ska efterlevas.

Molnet för ökad cybersäkerhet

Kan då cybersäkerhet i själva verket vara ett skäl till att allt fler kunder väljer molnet i en tid där cyberhotet blir allt mer tydligt?

– Det kan jag tro, eftersom man som kund kanske inte har rätt kompetens när det gäller cybersäkerhet. Då är det svårt att sätta sig in och veta vad som krävs samt ha resurser för att kunna stå upp mot cyberhotet över tid.

Hållbarhet

Batterifritt, kabelfritt och molnbaserat. Det är tre viktiga hörnpelare hos Iloq, vars låslösningar strömförsörjs via nyckeln och därför klassificeras som ett greentechbolag.

– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare hos kunderna. Våra lösningar erbjuder betydande energibesparingar. Då de är batterifria undviks negativa miljöavtryck som finns i batteridrivna system, dels i efterhanteringen när batterierna är förbrukade och dels för att de eliminerar behovet av transporter för batteribyten.

Spelar även molnet in i den gröna profilen?

– Absolut, eftersom det mesta vi levererar administreras på distans minskar behovet av transporter generellt. Så hållbarheten genomsyrar hela vårt erbjudande till kunden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng