2024-06-13

Larmkommunikation – Del 3 av 3

”Redan nu märks påverkan av att de gamla mobilnätverken avvecklas”

Voicelink är en röstsamtallösning från CSL. Den konverterar PSTN-samtal till 4G VoLTE för att säkerställa att analoga system kan fortsätta att ringa röstsamtal.

Voicelink är en röstsamtallösning från CSL. Den konverterar PSTN-samtal till 4G VoLTE för att säkerställa att analoga system kan fortsätta att ringa röstsamtal.

Under Ingemar Spångbergs ledning har det brittiska företaget CSL Group etablerats som en snabbt växande aktör på den skandinaviska marknaden för larmkommunikation. En tillväxtfaktor är naturligtvis den pågående avvecklingen av 2G/3G-nätverken, som ska vara slutförd 2025.

Det har varit en ganska lång resa som Ingemar Spångberg gjort, sedan han hoppade på uppdraget att leda CSL:s verksamhet i Norden. Idag, snart fem år senare, omsätter CSL:s svenska bolag 36 miljoner kronor.

– I början handlade mycket om att anpassa konceptet, översätta dokumentation och hemsidor, få produkter certifierade, avtal med distributionsledet och uppkoppling mot larmcentraler. Först när det var klart kunde vi få ut produkterna till larminstallatörerna, säger Ingemar Spångberg.

– Idag är alla etablerade larmcentraler anslutna och vi har ett fantastiskt bra samarbete.

Produktportfölj

Gradeshift Pro 2 är en larmsändare för larmklass 1från CSL. Den kombinerar två 4G-radiovägar eller en radio- och en LAN-väg för att skicka larm.
Gradeshift Pro 2 är en larmsändare för larmklass 1från CSL. Den kombinerar två 4G-radiovägar eller en radio- och en LAN-väg för att skicka larm.

Förutom larmsändare levererar CSL Routrar och simkort för användning i alla sammanhang där säker kommunikation krävs. CSL är starka inom IoT på den europeiska marknaden och det segmentet växer kraftigt även i Norden, enligt Ingemar Spångberg, som också lyfter fram en ny produkt som går under namnet Voicelink.

– Många utrustningar som idag använder PSTeller 2/3G för samtalstrafik, exempelvis hissar och porttelefoner, slutar också fungera i samband med nedläggningen av 2 och 3G. Det problemet löser Voicelink genom att konvertera de analoga överföringarna till 4G VoLTE.

Larmcentralen gör affärerna

CLS’s kunder utgörs sålunda av larmcentralerna och distributörerna. Larmcentralen säljer larmöverföringstjänsten och distributören står för hårdvaran.

– Ja, det är så det vanligen går till. Installatören beställer tjänsten direkt av larmcentralen som sedan beställer tjänsten av oss, kommenterar Ingemar Spångberg.

– Därefter fakturerar larmcentralen slutkunden eller i vissa fall installationsföretaget för larmcentraltjänsten och larmöverföringen. Installationsföretaget har då möjlighet att paketera kostnaden i serviceavtalet och debitera sin kund månadsvis eller årsvis, förklarar han vidare.

2G/3G-avveckling

En faktor som driver på tillväxten på marknaden för larmkommunikation är förstås avvecklingen av de mobila 2G- och 3G-nätverken. I slutet av 2025 ska de vara nedsläckta och det innebär att kommunikationen i alla maskiner som använder 2G eller 3G kommer att upphöra. Det inbegriper förstås alla typer av larm. Dessvärre har migreringen från 2G och 3G till 4G gått alldeles för långsamt, enligt Ingemar Spångberg.

– Det är ju så att allt släcks inte ner på en gång. Det sker successivt och det finns ingen karta där man kan få reda på när ett visst område släcker ner nätverken. Mycket sker i samband med underhåll och reparationer, säger han och ger ett exempel.

– Om kommunikationen gå ner på grund av att 2G/3G-utrustningen slutat fungera, då väljer man inte att reparera utrustningen. I stället lägger man ner nätverket. Det är därför helt omöjligt att förutse när mobilnäten släcks ner i ett visst område.

Avvecklingen märks

Ingemar Spångberg konstaterar att den successiva avvecklingen av 2G/3G går fortare än uppgraderingen av larmsystemen.
Ingemar Spångberg konstaterar att den successiva avvecklingen av 2G/3G går fortare än uppgraderingen av larmsystemen.

Ingemar Spångberg är övertygad om att många larmanläggningars kommunikation kommer att upphöra för att uppgraderingen till 4G inte görs i tid. Han menar att branschen kunde ha gjort mer och framför allt varit tidigare på bollen.

– Redan nu märks påverkan av att de gamla mobilnätverken avvecklas. Flera gånger i månaden hör vi från kunder som meddelar att ett antal sändare slutat fungera på en och samma gång. Och då vet man att det är nedsläckningen.

Positivt och frusterande

Att vara leverantör av tjänster och produkter för säker larmkommunikation är förstås positivt när all gammal utrustning ska bytas ut. Men det är också frustrerande när migrationen till 4G inte går i den takt som skulle behövas.

– Ja, det är klart vi vill ju så klart att så många som möjligt ska ha sina larmsystem säkrade, säger Ingemar Spångberg.

Unik redundans

Som Business Development Director för Norden har Ingemar Spångberg, tillsammans med sina medarbetare lyckats etablera CSL som en viktig leverantör av larmkommunikationsutrustning i Sverige och i Skandinavien. Det finns säkert flera förklaringar till det, men om man ska söka i själva produktportföljen efter svaret så är Ingemar Spångberg övertygad om att det handlar om säkerhet och användarvänlighet.

Ett bra exempel på säkerheten är larmsändarnas dubbla roamande simkort som är kopplade till olika operatörer för att kunna täcka upp för varandra.

– Även om ett fel uppstår hos en operatör och kommunikationen upphör helt och hållet, då växlar sändaren över till en annan operatör. Det ger en redundans i larmkommunikationen som vi är helt ensamma om, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng