2024-06-12

Larmkommunikation – Del 2 av 3

Behov av 4G-uppgradering av larmsystem: "Branschen har inte gjort tillräckligt"

Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure.

Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure.

Att 2G- och 3G-nätverken ska vara nedsläckta i slutet av 2025 är väl känt. Ändå finns många verksamheter där säkerhetssystemen är helt beroende av 3G.

Med anledning av det har Detektor intervjuat Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure, som är en europeisk marknadsledare när det gäller larmkommunikation.

Sten Olsson har under många år – i intervjuer och på konferensscener – drivit på säkerhetsbranschen att öka takten med nödvändiga uppdateringar av säkerhetssystemen. Med intervjun vill vi få hans uppfattning om var vi befinner oss i utvecklingen.

Hur ser avvecklingstakten ut idag?

– Operatörerna har redan påbörjat nedsläckningen av näten och migreringen pågår för fullt. Det finns dock fortfarande kunder som inte startat sin analys av vad som behöver migrereras. Det ser olika ut beroende på var i säkerhetskedjan kunden befinner sig. Högsäkerhetskunder, kommuner och vårdenheter är medvetna om konsekvenserna av nedsläckningen medan det bland privatkunder finns de som ännu förstått vad det innebär.

Är uppdateringen i fas med avvecklingen?

– Ser man till antalet enheter som ska bytas ut per dag behöver man öka takten. Många användare har budgeterat för att göra detta under 2024, som kommuner till exempel, men fortfarande måste användarna öka takten. Det kommer att bli allt tuffare att hitta tillgängliga tekniker för migreringen.

Hur många brandlarm- och inbrottslarmanläggningar tror du behöver uppdateras?

– Det är svårt att uppskatta, men miljontals inom hela Europa är i riskzonen vid nedsläckning. Oavsett är det av yttersta vikt att alla användare gör en inventering och undersöker sin utrustning omgående.

Kommer landets alla säkerhetssystem hinna uppdateras innan 2G- och 3G-näten är nedsläckta?

– Takten ökar visserligen, men behöver ökas ytterligare. Det finns en stor mängd uppkopplad utrustning som kommer att sluta fungera när 2G- och 3G-näten stängs ned. Det handlar ju inte bara om larmanläggningar utan om allt från elmätare, videoövervakning till trygghetslarm och pumpstationer.

Har branschen gjort vad den kan för att få uppdateringarna på plats?

– Fokuset har ökat både från operatörer och installatörer och branschorganisationer att informera om detta, men det borde påbörjats för länge sedan. Så nej, branschen har inte gjort tillräckligt mycket, men medvetandet har ökat.

Vad fattas, vad bör göras nu?

– Användarna måste omgående börja planera för migreringen genom att inventera sin utrustning, kontakta sina leverantörer. Både Addsecure och operatörerna har guider som kan vara till stor nytta för att se till att teknikskiftet går smidigt.

Vad gör Addsecure för att påskynda processen?

– Vi har missionerat om teknikskiftet i flera år för att göra marknaden medveten om riskerna med utrustning som slutar fungera. Vi har tillsammans med installatörer, larmcentraler, kommuner och slutkunder tagit fram migrationsplaner och hjälpt dem inventera och planera.

Är det redan nu många system som upphört att fungera?

– Operatörerna börjar nedstängningen av de gamla näten där påverkan är minst så det sker fläckvis, och vi har märkt av det i vissa områden. Det finns oftast en fall-back till 2G, men skulle det bli för stor fall-back då mäktar inte 2G-näten heller med.

Var kommer den successiva nedsläckningen märkas mest?

– Alla uppkopplade enheter med 3G påverkas. För användare av mobila larm, som till exempel personlarm, kommer det att märkas mer, då de kan hamna i områden där täckningen är sämre eller helt nedsläckt.

Nu gäller 4G för säkerhetssystemen, men när blir larmsystemen 5G-uppdaterade?

– När priserna på hårdvara med 5G är rätt för den prispressade branschen. Idag finns det litet utrymme för att sälja enheter med 5G.

Vilka möjligheter innebär 5G för larm- och säkerhetsbranschen?

– 5G-tekniken är mer effektiv, säkrare och möjliggör fler och bättre funktioner än den gamla tekniken. Användarna får tillgång till mer information, bättre bilder, snabbare video, bättre IoT-enheter och mindre latency.

Och vad kommer 5G betyda för Addsecure?

– För Addsecure erbjuder 5G möjlighet att utveckla ännu fler smarta tjänster inom alla affärsområden, inte bara inom säkerhet. Det finns dessutom ett flertal andra kommunikationsvägar som exempelvis narrowband, IP och så vidare.

Addsecures checklista
– övergång till ny teknologi i 4 steg

Inventera

 • Vilka uppkopplade system påverkas?
 • Vem är operatör för respektive system?
 • Vilka andra system är de kopplade till?
 • Vem är ansvarig internt för varje delsystem/-lösning?

Identifiera

 • Vilka enheter/delar av systemen är kopplade till ett mobilt nätverk?
 • Finns det dokumentation (manualer etc.)?
 • Har enheterna och systemen stöd för 4G?
 • Använder de ip-baserad kommunikation?

Prioritera

 • Gör en lista, sorterad utifrån hur kritiska systemen är för helhetsfunktionen så att du vet vilka du behöver fokusera på först. Detta blir din färdplan för uppgraderingsprocessen.

Genomföra

 • Kontakta din auktoriserade leverantör för att planera teknikuppgraderingen.
 • Sätt tillsammans upp en tidplan.
 • Definiera/identifiera riskerna.
 • Ange specifikationer för önskad kapacitet/funktionalitet och när detta ska vara uppfyllt.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng