2020-05-27

Vården & säkerhetsföretagen – Del 3 av 6

Consilium brandsäkrar vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö ska brandskyddas av Consilium.

Den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö ska brandskyddas av Consilium.

När Skanska, på uppdrag av Region Skåne, uppför den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått uppdraget att leverera vårdbyggnadens brand- och utrymningslarmsystem via *NSM El.

Den nya vårdbyggnaden består av två sammanlänkade huskroppar och kommer att vara tio respektive elva våningar höga. De nya lokalerna kommer inrymma 10 vårdavdelningar med 240 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn.

Vårdbyggnaden kommer även att inrymma publika miljöer med apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark kommer det att finnas omklädningsrum och cykelgarage samt kulvertsystem för transporter och teknik.

Brandlarm och talat utrymningslarm

Den nya vårdbyggnaden – på totalt 108 000 kvadratmeter – är en del av arbetet Region Skåne genomför när de utvecklar och moderniserar sjukhusområdet i Malmö.

Den nya vårdbyggnaden kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000 där bland annat Consiliums multikriteriadetektor Senseye CN-PYH kommer att skydda verksamheten tillsammans med ett talat utrymningslarm från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från Addsecure. Som option ingår också leverans av sprinklerövervakningssystemet Consilium S5000.

Överordnat system

Brand- och utrymningslarmsystemet inom vårdbyggnaden sammankopplas med det **prisbelönade överordnade presentations- och styrsystemet CS Vision inom Region Skåne.

– Vi är mycket glada och stolta över att NSM El och Skanska tillsammans med slutkunden Region Skåne valt Consiliums interaktiva brandlarmsystem FG5000 för att brandsäkra nya vårdbyggnaden på Malmös sjukhusområde. säger Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Brandskyddat flera sjukhus

Sedan tidigare finns Consilium brandskydd inom andra skånska sjukhus som Trelleborgs Lasarett, SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö, Landskrona Lasarett, Helsingborgs Lasarett, Ängelholms Sjukhus och Hässleholms sjukhus samt på flertalet vårdcentraler för Region Skåne.

– Beställningen från NSM El, befäster därmed ytterligare vår position som marknadsledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige, avslutar Ulf Petersson.

Fotnot: *NSM El står för Nya Sjukhusområdets Malmö El, som är ett samarbete mellan Assemblin El AB Malmö och ApQ El AB i Malmö.

**CS Vision mottog utmärkelsen ”Innovative Aschievement Award” i kategorin ”IoT-säkerhetsprodukt” av tidningen Detektor International 2019.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng