2018-06-29

Var femte handlare utsatt för hotfullt beteende senaste månaden

– Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Foto: Björn Mattisson

Drygt en tredjedel av handlarna (36 %) utsatts för brott den senaste månaden, enligt Svensk Handels Säkerhetsindex. Det är en ökning med tre procentenheter från förra mätningen.

Svensk Handels Säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brotten eller händelserna. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse räknas denna butik bara en gång.

En femtedel av butikerna (19 %) uppger att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en ökning med 4 procentenheter från den senaste mätningen.

– Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker. I vissa fall har det gått så långt att brottsligheten får medarbetare att lämna sina jobb. Det är en oacceptabel utveckling som vi snabbt måste bryta, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

För att synliggöra brotten som drabbar handeln har Svensk Handel lanserat en återkommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Resultaten från andra kvartalet 2018 redovisas i tabellen nedan.

Var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan
Trygghetsbarometern för andra kvartalet visar att drygt var fjärde butik (28%) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan.

– Handeln är mycket brottsutsatt och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från svenska butiker. Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar, säger Per Geijer.

Drygt varannan handlare (55 %) anmäler inte den stöld som de varit utsatt för. Den vanligaste anledningen (47 %) är att handlarna upplever att det inte leder någonstans eftersom polisen avskriver ärendet direkt eller lägger ned utredningen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan