2018-08-16

Polisen slipper tillståndsplikt för kamerabevakning

Johan Sjöö, regeringens utredare.

Regeringens utredare föreslår att dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Utredare Johan Sjöö har i dag lämnat över delbetänkandet ”Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande” till justitie- och inrikesministern Morgan Johansson. Förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

En huvuduppgift för utedaren har varit att kartlägga behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen.

”Kartläggningen visar att tillståndsplikten medför negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt har behovet av kamerabevakning ökat, bland annat till följd av terrorhot och som en konsekvens av kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.
  • I syfte att bibehålla ett starkt integritetskydd får myndigheterna även fortsättningsvis kamerabevaka endast om intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.
  • En sådan intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva.
  • Om en myndighet inte gör en intresseavvägning kan den bland annat drabbas av en sanktionsavgift.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng