2021-02-05

Utmaningarna när sjukvården migrerar till molnet

En ny stor global undersökning som visar att hälso- och sjukvårdsverksamheter den senaste tiden lagt allt mer pengar på molnmigrering. 88 procent av hälso- och sjukvårdsverksamheter har påskyndat flytten till molnet på grund av pandemin.

Arbete på distans, besparingar och förbättrad rörlighet och flexibilitet för verksamhetens IT var de tre främsta anledningarna för bytet till en molnbaserad infrastruktur.

En snabb övergång till molnet riskerar dock att många verksamheter ökar risken för att utsättas för cyberangrepp. Detta då en rad utmaningar väntar för den nya IT-miljön. Utmaningar som många verksamheter inte hunnit förbereda sig för.

– Det är viktigt att företag ser säkerheten som en viktig komponent för att bygga bra i molnet, och inse att det inte är en separat funktion. Säkerhet kan påskynda processen för att bygga i molnet och kontinuerliga säkerhetskontroller hjälper IT-teamen att göra det tryggare och bättre. Att använda rätt verktyg och förstå plattformen du använder är nyckeln till att få till en bra molnmiljö,  säger Johnny Krogsboll, Technical Director Nordics hos Trend Micro.

Han menar att sjukvårdssektorn länge har stått i frontlinjen i kampen mot covid-19, och har under denna kritiska period kunnat nyttja den positiva inverkan på produktivitet och patientvård som den digital transformationen tagit med sig. Det är dock viktigt att man inte förbiser den bredare attackyta som en utökad molninfrastruktur innebär.

I undersökningen uppger respondenterna inom sjukvårdssektorn följande som de största svårigheterna med molnmigreringen:

  • Kompetensbrist: 43 procent uppger att bristen på kompetens, det vill säga tillräckligt IT-kunnig personal, är ett ständigt hinder vid övergången till molnbaserade säkerhetslösningar.
  • Den löpande dagliga verksamheten: De största utmaningarna för att skydda arbetsflöden i molnet är fastställande och underhåll av policys (34 procent), patchning och hantering av sårbarheter (32 procent), och felkonfigureringar (32 procent).
  • Ökade kostnader: 43 procent har spenderat mer på anläggningskostnader och utkontrakterade tjänster, medan 39 procent har upplevt ökade utbildnings- och driftskostnader sedan flytten till molnet.
  • Säkerhetsansvar: Bara 40 procent känner att de lever upp till sin del av modellen om delat säkerhetsansvar.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng