2021-11-02

Utländska direktinvesteringar ska kunna förbjudas

Utländska direktinvesteringar i aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser som bedriver viss utpekad skyddsvärd verksamhet ska kunna granskas och ytterst förbjudas. Det föreslås i ett nytt betänkande som regeringen tagit emot.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna föreslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Syftet är att kunna kontrollera uppköp och strategiska förvärv av företag som har betydelse för svenska säkerhetsintressen.

Utredningen har analyserat vilka utländska direktinvesteringar som ska omfattas av regelverket. De förslag som nu presenteras innebär att investeringar i aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser som bedriver viss utpekad skyddsvärd verksamhet ska kunna granskas och ytterst förbjudas. Ett öppet svenskt investeringsklimat är viktigt för svensk konkurrenskraft och sysselsättning och Sverige ska i grunden även fortsättningsvis välkomna utländska investeringar. En investering ska få förbjudas bara om det är nödvändigt för att värna viktiga säkerhetsintressen, menar regeringen.

Utländska direktinvesteringar kan innebära risker både för sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och för annan verksamhet som har betydelse för särskilt viktiga samhällsfunktioner i Sverige. Det svenska systemet ska omfatta både sådana investeringar som kan utgöra risk för Sveriges säkerhet – nationell befogenhet – och sådana som kan vara en risk för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige, menar regeringen.

Inspektionen för strategiska produkter ska ansvara för granskningen av utländska direktinvesteringar. Granskningsmyndighetens beslut att förbjuda en investering ska få överklagas till regeringen.

Betänkandet kommer nu att remitteras. Regelverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng