2023-04-05

Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska slutredovisas senast den 21 december 2023, i stället för den 14 juli.

Regeringen har beslutat om ett nytt tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som innebär att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras.

Varje år försvinner mycket stöldgods ut över Sveriges gränser. Larmtjänst beräknar att 70–90 procent av stölderna av båtmotorer, fordon och bildelar försvinner utomlands.

För att motverka den allvarliga brottslighet som internationella stöldligor ägnar sig åt har regeringen beslutat om nytt tilläggsdirektiv till den pågående Tullbefogenhetsutredningen. Detta för att få ett konkret förslag på hur en kriminalisering av utförsel av stöldgods kan utformas.

– Vi har länge arbetar för ett nytt tilläggsdirektiv, så vi välkomnar beslutet. Det är viktigt att Tullverket också i anslutningar till kommande lagändringar får mer resurser så att myndigheten på riktigt kan prioritera detta viktiga arbete, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska slutredovisas senast den 21 december 2023, i stället för den 14 juli.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng