2019-11-05

USA:s senat kräver rapport om deepfake-teknologi

Amerikanska senaten röstade enhälligt igenom ett förslag som innebär att inrikessäkerhetsministern åläggs att årligen presentera en rapport om utvecklingen inom deepfake-teknologi, rapporterar den amerikanska tankesmedjan Center for Security and Emerging Technology.

Deepfake-teknologi är en maskininlärningsteknik som används för att syntetisera bilder och filmklipp från olika källor. Teknologin kan utgöra ett säkerhetshot då den kan användas för att framställa trovärdiga falska filmklipp.

Förslaget som amerikanska senaten röstade igenom innebär att inrikessäkerhetsministern årligen måste presentera en rapport om utvecklingen inom teknologin.

Rapporten ska bedöma hur deepfake-teknologi kan användas av utländska regeringar och icke-statliga aktörer. Den ska också beskriva metoder för att identifiera deepfake-filmer samt andra framsteg när det gäller tekniska motåtgärder.

Redan i juni presenterades ett tillhörande förslag i det amerikanska representanthuset, som ännu inte har röstat om det.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng