2018-03-06

Han ska ta bort tillståndsplikten för polisens kamerabevakning

– Som en rättslig lagstiftningsutmaning är hela komplexet rätt så rörligt, säger regeringens särskilda utredare Johan Sjöö.

Regeringens särskilda utredare Johan Sjöö arbetar med ett förslag som ska underlätta kamerabevakning för brottsbekämpande myndigheter. Den 21 mars talar han på konferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm.
– Jag har regeringens uppdrag att ta bort tillståndsplikten, säger Johan Sjöö till SecurityUser.

Med understöd av experter från Datainspektionen, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket ska Johan Sjöö, som tidigare arbetet för Polisen och Säpo, föreslå åtgärder som kan underlätta kamerabevakning som sker i brottsbekämpande syfte.

– Vi har en tät dialog med de brottsbekämpande myndigheterna där de får beskriva sina behov och erfarenheter. Exempelvis vad som skulle bli bättre med ett förenklat förfarande. Sen får vi värdera det. Uppdraget går ut på att genomföra förenklingar. För att kunna föreslå sådana behöver vi undersöka vilka problem som finns och vad det är för behov man har i dag, men även hur behovsbilden ser ut framöver, säger han.

"Rättslig lagstiftningsutmaning"
En utmaning med arbetet är det rättsliga regelverket som utredningen ska förhålla sig till. Inom EU har det sjösatts en omfattande dataskyddsreform som börjar tillämpas i maj i år. Parallellt finns det förslag på svensk lagstiftning som kompletterar och genomför EU-rättsakterna, bland annat en ny brottsdatalag och den nya kamerabevakningslagen.

– Inget av det här är i kraft. Den föreslagna kamerabevakningslagen som vi ska komplettera bygger i grunden på rättsakter som ännu inte tillämpas. I den meningen är det lite speciellt att vi föreslår eventuella förändringar i ett tidigare förslag som fortfarande bereds och som i sin tur vilar på en EU-reform som ännu inte börjat tillämpas. Som en rättslig lagstiftningsutmaning är hela komplexet rätt så rörligt, säger han.

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet
En annan viktig fråga är den om integritet. Förslaget om en ny kamerabevakningslag innebär att Datainspektionen tar över hanteringen av tillståndsplikten från länsstyrelserna. Förslaget innebär också att Datainspektionen kommer att vara tillsynsmyndighet. Vid ett scenario där tillståndsplikten tas bort dyker nya frågor upp:

– Enligt de direktiven jag har fått av regeringen vill den att tillståndsplikten ska tas bort och då blir också frågan; om vi släpper det här lite friare för de brottsbekämpande myndigheterna hur väger vi upp det? Hur ser vi till att myndigheter som tillämpar lagstiftningen gör det på ett korrekt sätt och samtidigt – hur ser vi till att Datainspektionen får en rimlig möjlighet att kontrollera att det sköts på ett korrekt sätt?

Vid ett scenario där du skulle lyckas att uppfylla regeringens direktiv och ditt förslag kompletterar det tidigare betänkandet och tillståndsplikten tas bort; hur skulle det då fungera i praktiken?

– I en tänkt framtid så skulle polisen inte behöva ansöka om tillstånd för kamerabevakning. Man tillämpar det regelverket som finns och där finns förklarat när man får använda kameror, hur man får använda dem och hur man får spara informationen. Men du är inte beroende av någon annans tillstånd om att få göra det. I sådana fall blir det tillsynsmyndighetens uppgift att kontrollera att du verkligen har följt reglerna.

Den 21 mars på Clarion Hotel Stockholm arrangeras konferensen #Trygghetnu som handlar om hur behovet säkerhet och brottsbekämpning kan stå i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Klicka på länken nedan för anmälan eller att läsa mer om konferensen:
https://www.securityuser.com/se/Event/Konferenser/TrygghetNuLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng