2021-12-12

”Tusentals i samhällsviktiga yrken trängs ut från Stockholm”

I dag kan 80 procent av unga ensamstående inte köpa en genomsnittlig etta centralt i Stockholm.

Av 104 000 undersökta anställda i ett urval av samhällsviktiga yrken har omkring 16 000 trängts ut från möjligheten att köpa en genomsnittlig bostad i Stockholms län. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

– När poliser, brandmän och sjuksköterskor i många fall inte kan efterfråga bostad ens inom länet så står vi inför ett stort problem som inte går över på egen hand. Politiken måste göra en stor översyn av kreditrestriktionerna och ta hänsyn till människorna som ska leva i staden, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

I Stockholms Handelskammares nya undersökning av boendesituationen för den samhälls­nödvändiga arbetskraften har drygt 104 000 personer som är verksamma inom exempelvis vård, trygghet, säkerhet och omsorg i Stockholm studerats.

Syftet är att kartlägga gruppens förutsättningar att köpa en i dag genomsnittlig bostad och analyserats baserat på vilken nivå av kreditrestriktioner som appliceras. Slutsatserna är tydliga.

I dag kan 80 procent av unga ensamstående inte köpa en genomsnittlig etta centralt i Stockholm och pendlingsavståndet har ökat med 7 procent för personer inom de undersökta samhällsnödvändiga yrkena.

För gruppen ensamboende brandmän kunde 91 procent genomföra ett bostadsköp i Stockholms län utifrån förutsättningarna som föreligger med Bankföreningens regler. Efter införandet av de båda amorterings­kraven och de ytterligare skärpningarna sjönk andelen till 67 procent.

Samtidigt visar analysen att ett scenario med ett amorteringskrav på 1 procent och en beräknad “stressränta” på 5 procent i kvar att leva på – beräkningen skulle öka andelen som kan köpa en bostad till högre nivåer än i det gamla regelverket från Bankföreningen.

– Det visar att det absolut går att skapa regler som släpper in väldigt många fler på bostadsmarknaden och ändå upprätthåller ekonomiskt ansvarstagande. Dagens regler går ut oumbärliga kugghjul i samhällsmaskineriet och gör att poliser, brandmän, vårdanställda och pedagoger har onödigt svårt att leva och bo i huvudstadsregionen, säger Andreas Hatzigeorgiou.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng