2024-03-26

#Trygghetnu: IMY definierar integritetsvänlig säkerhetsteknik

Måns Lysén och Jenny Bård representerar IMY på #Trygghetnu och kommer att presentera myndighetens syn på och arbete med integritetsvänlig teknik.

På konferensen #Trygghetnu den 25 april medverkar Jenny Bård och Måns Lysén från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med en presentation som belyser integritetsvänlig teknik.

IMY kommer också närvara i mini-utställningen för att  informera konferensdeltagare i frågor som exempelvis rör GDPR och kamerabevakningslagen.

#Trygghetsnu arrangeras på Clarion Hotel Stockholm den 25 april. Mycket av innehållet på årets upplaga av #Trygghetnu kretsar kring säkerhetsteknik – i synnerhet kamerabevakning – och hur den ska vara beskaffad för att betraktas som integritetsvänlig.

En av programpunkterna har rubriceringen ”Integritetsvänligteknik – vad är det i en juridisk kontext?” och hålls av Jenny Bård, enhetschef på IMY och Måns Lysén, jurist på samma myndighet.

Kriterierna för integritetsvänlig teknik

Sedan GDPR infördes har utvecklingen av integritetsvänliga tekniklösningar tagit fart. Men hur integritetsvänliga är de i en juridisk kontext? Vad krävs för att säkerhetsteknik ska leva upp till den lagstiftning som ska skydda människors integritet? Det ska Jenny Bård, ta upp i den i sin presentation.

Lidar-teknik i fokus

Måns Lysén, följer upp genom att berätta om IMY-pilotprojektet ”Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik”. Projektet grundades i Trafikkontorets önskan att använda lidar-sensorer för att på ett systematiserat sätt ta fram data som ger en lägesbild över vilka grupper som uppehåller sig på en viss plats för att kunna planera och vidta trygghetsskapande åtgärder på platser där kvinnor och barn är underrepresenterade.

Tillgängliga för frågor

Lennart Alexandrie, programansvarig och generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos), är mycket nöjd över IMY:s medverkan på #Trygghetnu.

– Deras medverkan är väldigt viktig eftersom årets upplaga tar upp befintliga brottsbekämpande tekniklösningar, som är designade för att vara integritetsvänliga. Att få höra hur IMY ser på dessa lösningar blir mycket intressant, kommenterar han.

– Vi är särskilt glada över att IMY – förutom sin presentation på scenen – också är mottagliga för frågor och synpunkter i pauserna, då de finns tillgängliga i den lilla mini-utställningen i konferenslokalen, tillägger Lennart Alexandrie avslutningsvis.

#Trygghetnu arrangeras av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och publikationen Securityuser.com.

Fotnot: För mer  programinfo och för deltagaranmältan till #Trygghetnu klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng