2019-02-16

Tryggheten ökar i Angered

Tryggheten ökar i Angered, enligt den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. År 2017 var siffran 77 procent. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.

Tryggast är invånarna i Bergum/Gunnilse/Olofstorp samt i Angered Centrum. Angered Centrum är också ett av de områden där tryggheten har ökat under de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 ökade tryggheten i Angered Centrum från 78 till 87 procent.

– Det är väldigt positivt att allt fler känner sig trygga i Angered Centrum. Under 2017–2018 har stadsdelsförvaltningen gjort särskilda insatser tillsammans med polisen och fastighetsförvaltarna utifrån polisens medborgarlöfte. Vi ser att det ger resultat när vi är flera aktörer som arbetar tillsammans, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Från stadsdelsförvaltningen har personal arbetat uppsökande med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered Centrum för att erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. Polisen har ökat fotpatrulleringen på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och gjort riktade insatser för att förebygga och utreda narkotikabrott. Samtidigt har städningen i och omkring centrum ökat och klotter tas bort snabbare vilket är viktigt för hur tryggt ett område upplevs.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan